Bình Phước xử lý 100% đơn thư phát sinh đúng quy định

Cập nhật: 14/09/2018 14:49

(Thanh tra)- Theo UBND tỉnh Bình Phước, từ ngày 15/8/2017 đến 15/8/2018, mặc dù tình hình khiếu nại, tố cáo (KN,TC) trên địa bàn tỉnh còn diễn biến khá phức tạp nhưng công tác tiếp công dân luôn được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên.

100% đơn thư phát sinh đều được xử lý đúng thời gian quy định, góp phần quan trọng trong việc thụ lý giải quyết kịp thời của các cơ quan chuyên môn. Công tác giải quyết KN,TC hàng năm đều đạt tỷ lệ trung bình khoảng trên 85%, số đơn thư giải quyết đúng hạn và trước thời hạn quy định đạt tỷ lệ trên 92%. Các vụ việc KN,TC đông người phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và thường xuyên, với số lượng đơn thư nhiều, các vụ việc đều có tính chất rất phức tạp, khó giải quyết nhưng về cơ bản đến nay đã được cơ quan Nhà nước các cấp xem xét giải quyết kịp thời.

Tổng số lượt công dân các cơ quan hành chính đã tiếp 6.514 lượt (tăng 3.587 lượt so với cùng kỳ năm 2017), số lượt người được tiếp 4.196 người, với 34 lượt đoàn đông người. Các vụ việc KN,TC đông người phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đều phát sinh từ những năm trước và hầu hết tập trung tại địa bàn huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Đồng Phú, Bù Đăng, Đồng Xoài liên quan đến việc thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Số đơn thư tiếp nhận là 1.170 đơn (trong đó, đơn tiếp nhận trong kỳ 1.153 đơn, đơn kỳ trước chuyển sang 17 đơn). Đến nay đã giải quyết được 197/219 đơn thư thuộc thẩm quyền. Qua đó, đã phục hồi quyền lợi cho 1 người, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước số tiền 52 triệu đồng và kiến nghị xử lý hành chính 5 người.

Trong kỳ, toàn ngành đã triển khai và kết thúc 6 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về KN,TC tại 20 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy về cơ bản các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư của công dân.

Lê Phương

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica