Bắc Ninh: Thanh tra 5 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đấu giá sử dụng đất

Cập nhật: 07/01/2020 19:23

(Thanh tra)- Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật quá trình thực hiện tại 5 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đấu giá quyền sử dụng đất.

5 dự án nằm trong quyết định thanh tra lần này thì có 4 dự án nằm trên địa bàn huyện Thuận Thành. Đó là các dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư xã Song Hồ; Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 4,5ha xã Gia Đông; Dự án Khu nhà ở xã Lạc Thổ; Dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi.

Ngoài ra, có 1 Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Thụ Ninh, phường Vạn An, TP Bắc Ninh.

Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào việc chấp hành chính sách, pháp luật về thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý sử dụng đất đai, kế hoạch sử dụng đất; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch; kết quả đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật của dự án; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với ngân sách Nhà nước và các quy định khác của pháp luật về kinh doanh đất ở, nhà ở và nội dung khác có liên quan.

Thời kỳ thanh tra là từ khi triển khai thực hiện dự án đến thời điểm thanh tra, những nội dung liên quan có thể xem xét trước và sau thời điểm trên.

Đoàn thanh tra sẽ làm việc trong 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp (không tính ngày lễ, ngày nghỉ).

Hải Hà

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica