Bắc Kạn: Thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng

Cập nhật: 09/10/2018 12:21

(Thanh tra)- Quý III năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Kạn triển khai mới 13 cuộc thanh tra hành chính, tiếp tục thực hiện 16 cuộc thanh tra quý II năm 2018 chuyển sang. Đã ban hành kết luận 17 cuộc, phát hiện sai phạm hơn 893,5 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi hơn 891,8 triệu đồng, kiến nghị khác 1,7 triệu đồng. Đã thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 566,4 triệu đồng.

Các sở, ngành trên địa bàn tỉnh tiến hành 45 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực như tài chính, giao thông vận tải, an toàn vệ sinh thực phẩm, nông, lâm, thủy sản, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác văn thư, lưu trữ, hành nghề y, dược tư nhân, tài nguyên môi trường... tại 592 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị thu hồi hơn 64,2 triệu đồng; tịch thu tài sản vi phạm 693 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 300 trường hợp với 1,7 tỷ đồng. Đã thu về ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng.

Trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 160 lượt công dân; tiếp nhận 255 đơn. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước là 40. Đến nay, đã giải quyết 9/40 vụ thuộc thẩm quyền. 31 vụ việc còn lại đang tiếp tục được các cơ quan xem xét giải quyết.

Lê Phương

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica