Bắc Kạn: Thu hồi cho ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng

Cập nhật: 11/01/2019 16:15

(Thanh tra)- Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, năm 2018, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 49 cuộc thanh tra, trong đó có 9 cuộc thanh tra năm 2017 chuyển sang. Hiện, đang tiến hành 9 cuộc, kết thúc 40 cuộc, đã ban hành kết luận 34 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 3 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi hơn 2,9 tỷ đồng. Đã kiến nghị giảm trừ quyết toán hơn 156,9 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 11 tập thể và 38 cá nhân. Đã thu hồi cho ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Đã xử lý hành chính 4 tập thể và 12 cá nhân.

Riêng Thanh tra tỉnh đã thực hiện 18 cuộc thanh tra (4 cuộc năm 2017 chuyển sang; 3 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh). Đã kết thúc 12 cuộc, trong đó ban hành kết luận 9 cuộc, đang dự thảo kết luận thanh tra 2 cuộc, UBND tỉnh đang xem xét, ban hành kết luận thanh tra 1 cuộc. Kết quả phát hiện sai phạm hơn 2,4 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi hơn 2,3 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ quyết toán 53,2 triệu đồng. Đã thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 554,8 triệu đồng

Các sở, ngành trên địa bàn tỉnh tiến hành 199 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực tại 1.073 đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 491 trường hợp có vi phạm với tổng số tiền hơn 15,3 tỷ đồng, trong đó sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 10,1 tỷ đồng, kiến nghị truy thu hơn 1,5 tỷ đồng tiền thuế, tịch thu tài sản vi phạm 963 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 437 trường hợp với trên 2,9 tỷ đồng. Đã thu về ngân sách Nhà nước hơn 9,5 tỷ đồng.

Các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 1.025 đơn, trong đó tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là 81. Đã giải quyết 74/81 vụ việc thuộc thẩm quyền. Đã giải quyết 30/33 vụ việc khiếu nại và 44/48 vụ việc tố cáo. Qua giải quyết tố cáo kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 14,8 triệu đồng.

Lê Hiếu

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica