Thanh tra tỉnh Long An:

38 năm nỗ lực vượt khó

Cập nhật: 09/06/2015 13:19

(Thanh tra)- Sau 38 năm tổ chức xây dựng và phát triển, trải qua vô vàn khó khăn, ngành Thanh tra tỉnh Long An đã đạt được nhiều thành quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

38 năm nỗ lực vượt khó
Chánh Thanh tra tỉnh Long An Phan Hữu Hạnh. Ảnh: Chu Tuấn

Nỗ lực vượt khó

Ngày 8/3/1977, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định 427/QĐ-UBND thành lập Ủy ban Thanh tra tỉnh. Lúc bấy giờ, Ủy ban chỉ có 3 người do bà Huỳnh Thị Ngọc - Tỉnh ủy viên làm Chủ nhiệm.

Trong giai đoạn 1977 - 1985, hoạt động thanh tra đã tập trung vào việc góp phần xây dựng chính quyền nhân dân, thực hiện các chủ trương, chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực kinh tế, việc thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm, đấu tranh khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong quản lý kinh tế - xã hội, góp phần đáng kể vào việc khắc phục và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong các cơ quan Nhà nước và ngoài xã hội.

Giai đoạn 1990 - 2003, ngành Thanh tra tỉnh Long An tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trên nhiều lĩnh vực và đã thu được những thành tựu đáng kể. Toàn tỉnh đã tiến hành hơn 5.342 cuộc thanh tra, tổng sai phạm phát hiện là 202,868 tỷ đồng, 351 lượng vàng, 726 tấn lúa; kiến nghị xử lý hành chính 160 vụ với 3.563 người... Kết quả công tác thanh tra giai đoạn này đã góp phần tăng cường pháp chế, đấu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật, chống tham nhũng, nhiều kiến nghị chấn chỉnh quản lý với các cấp lãnh đạo góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước... Đây là những đóng góp thiết thực và quan trọng của ngành Thanh tra tỉnh vào công cuộc đổi mới đất nước.

Trong giai đoạn 2004 - 2014, cùng chung bối cảnh của đất nước có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn thách thức, nhất là khi công tác quản lý Nhà nước, thực thi pháp luật ở một số lĩnh vực vẫn còn nhiều hạn chế, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn ra; tình hình khiếu nại (KN), tố cáo (TC) tiếp tục có diễn biến phức tạp, ngành Thanh tra tỉnh Long An đã nỗ lực, phấn đấu, nhiều giải pháp, đổi mới trong công tác thanh tra được áp dụng hiệu quả.

Ngành Thanh tra tỉnh đã quan tâm đổi mới công tác thanh tra, theo phương thức “làm ít hơn nhưng hiệu quả lớn hơn”, công tác thanh tra tập trung vào trọng tâm, trọng điểm phục vụ cho quản lý, điều hành, chuyển dần từ thanh tra các vụ việc cụ thể sang thanh tra chuyên đề, chuyên ngành và thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cơ quan Nhà nước trên các lĩnh vực như: Quản lý sử dụng đất, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, tài sản công, thuế, bảo hiểm xã hội…

 

Tập thể Phòng Thanh tra Xét khiếu tố, Thanh tra tỉnh Long An. Ảnh: Cảnh Nhật

 

Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra và kịp thời phát hiện chấn chỉnh những bất cập và hạn chế vi phạm, tiêu cực phát sinh trong hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh đã áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; áp dụng các quy trình nghiệp vụ và quy chế về tổ chức, hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra.

Thực hiện tốt công tác dân vận

Để làm tốt công tác tiếp dân, thẩm tra, xác minh và giải quyết KN,TC, cán bộ thanh tra tỉnh Long An khi thực thi công vụ luôn phấn đấu thực hiện nhuần nhuyễn, tổng hợp những phương pháp “dân vận khéo” trong vận động thuyết phục và đối thoại với công dân để đạt hiệu quả...

Ông Nguyễn Nhựt Huy, Phó Trưởng phòng Thanh tra Xét khiếu tố nhận định: “Thực tiễn cho thấy, nếu làm tốt công tác dân vận sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác chuyên môn như rút ngắn thời gian, công sức, chất lượng hiệu quả công việc tăng lên, tạo sự đồng cảm sâu sắc giữa cán bộ, công chức (CBCC) với nhân dân”.

Bằng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như tổ chức tốt việc tiếp dân, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tăng cường vận động, thuyết phục nhân dân kết hợp tuyên truyền phổ biến Luật KN, Luật TC, Luật Đất đai và các chính sách có liên quan thông qua công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC; xây dựng và nâng cao chất lượng công tác dân vận trong đội ngũ công chức, làm việc theo phương châm “gần dân, sát cơ sở”, tránh tình trạng vô cảm, quan liêu, tiêu cực, hách dịch, sách nhiễu nhân dân.

Giai đoạn 2010 - 2015, Thanh tra tỉnh tiếp 490 lượt người, tiếp nhận 413 đơn thuộc thẩm quyền, đặc biệt có rất nhiều vụ việc qua công tác dân vận, công dân rất tin tưởng về việc giải thích, vận động của CBCC nên đã tự nguyện rút đơn. Kết quả triển khai, quán triệt thực hiện công tác đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng CBCC về công tác dân vận chính quyền nói chung và công tác dân vận trong việc tiếp dân và giải quyết KN,TC nói riêng.

Chu Tuấn - Cảnh Nhật

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica