Pfizer:

Kinh doanh với sự liêm chính, hành động một cách có đạo đức và hợp pháp

Cập nhật: 12/10/2018 06:32

(Thanh tra)- Pfizer - công ty dược phẩm đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại TP New York, tiểu bang New York, có trụ sở nghiên cứu ở Groton, Connecticut, Hoa Kỳ. Đây là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới về doanh thu - có chính sách lâu dài cấm hối lộ và tham nhũng trong hoạt động điều hành công việc kinh doanh ở Hoa Kỳ hoặc nước ngoài.

Kinh doanh với sự liêm chính, hành động một cách có đạo đức và hợp pháp
Trụ sở chính của Pfizer. Ảnh: https://www.pfizer.com

Trong “Các nguyên tắc kinh doanh liên quan chống hối lộ và chống tham nhũng quốc tế”, Pfizer cam kết thực hiện công việc kinh doanh với sự liêm chính và hành động một cách có đạo đức và hợp pháp theo tất cả quy định và luật được áp dụng. “Chúng tôi mong đợi sự cam kết tương tự từ các chuyên viên tư vấn, đại lý, đại diện hoặc các công ty và các cá nhân khác hành động thay mặt chúng tôi (các đối tác kinh doanh), cũng như các bên hành động thay mặt cho các đối tác kinh doanh (ví dụ: Các nhà thầu phụ), liên quan đến công việc thực hiện cho Pfizer.

Hối lộ các viên chức Chính phủ

Hầu hết các quốc gia đều có luật quy định cấm việc thực hiện, đề nghị hoặc hứa hẹn bất cứ khoản chi hoặc bất cứ thứ gì có giá trị (trực tiếp hoặc gián tiếp) cho viên chức Chính phủ khi khoản chi đó nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến hành động hoặc quyết định chính thức trong việc thực hiện hoặc tiếp tục công việc kinh doanh.

Viên chức Chính phủ sẽ được hiểu theo nghĩa rộng và có nghĩa là:

Bất cứ viên chức Chính phủ nào được bầu cử hoặc bổ nhiệm (ví dụ: Nhà lập pháp hoặc thành viên của bộ thuộc Chính phủ).

Bất cứ nhân viên hoặc cá nhân nào hành động cho hoặc đại diện cho viên chức Chính phủ, cơ quan hoặc doanh nghiệp thực hiện chức năng của chính phủ hoặc được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Chính phủ (ví dụ: Nhà chuyên môn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe do bệnh viện thuộc Chính phủ thuê hoặc nhà nghiên cứu do trường đại học thuộc Chính phủ thuê).

Bất cứ cán bộ thuộc chính đảng, ứng viên cho cơ quan công quyền, cán bộ hoặc nhân viên hoặc cá nhân hành động thay mặt cho chính đảng hoặc ứng viên cơ quan công quyền.

Bất cứ nhân viên hoặc cá nhân nào hành động cho hoặc thay mặt cho tổ chức công quốc tế.

Bất cứ thành viên nào của gia đình hoàng gia hoặc thành viên của quân đội.

Và, bất cứ cá nhân nào được phân loại khác đi như là viên chức Chính phủ theo luật.

Chính phủ được hiểu là bao gồm tất cả các cấp và đơn vị chia nhỏ của các chính phủ (tức là, vùng miền hoặc quốc gia và hành chính, lập pháp hoặc hành pháp).

Do định nghĩa này về viên chức Chính phủ rất rộng, nên có thể xảy ra việc các đối tác kinh doanh sẽ trao đổi giao dịch với viên chức Chính phủ trong quy trình kinh doanh bình thường của họ thay mặt cho Pfizer. Ví dụ: Bác sĩ do các bệnh viện thuộc sở hữu Chính phủ thuê sẽ được coi là viên chức Chính phủ.

Luật Chống Tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FCPA) nghiêm cấm thực hiện, hứa hẹn hoặc ủy quyền thực hiện khoản chi hoặc cung cấp bất cứ thứ gì có giá trị cho viên chức Chính phủ không phải của Hoa Kỳ nhằm gây ảnh hưởng không chính đáng hoặc sai lệch đến viên chức đó để thực hiện hành động nào đó thuộc chính phủ hoặc đưa ra quyết định hỗ trợ công ty trong việc giành hoặc duy trì công việc kinh doanh hoặc bằng cách khác đi giành lợi thế không chính đáng. 

Luật FCPA cũng cấm mọi công ty hoặc cá nhân sử dụng công ty hoặc cá nhân khác để tham gia vào các hoạt động như vậy. Với tư cách là một công ty Hoa Kỳ, Pfizer phải tuân thủ luật FCPA và có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý do cách hành động phạm phải ở bất cứ nơi nào trên thế giới do đối tác kinh doanh.

Các nguyên tắc chống hối lộ và chống tham nhũng điều chỉnh các giao dịch trao đổi với các Chính phủ và viên chức Chính phủ

Các đối tác kinh doanh phải trao đổi thông tin và tuân theo các nguyên tắc dưới đây liên quan đến các giao dịch trao đổi với các Chính phủ và viên chức Chính phủ:

Các đối tác kinh doanh và các bên hành động thay mặt cho họ có liên quan đến công việc thực hiện cho Pfizer không được trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện, hứa hẹn hoặc ủy quyền thực hiện khoản chi trả sai trái hoặc cung cấp bất cứ thứ gì có giá trị cho viên chức Chính phủ để mua chuộc viên chức Chính phủ đó thực hiện bất cứ hành động nào của chính phủ hoặc đưa ra quyết định giúp cho Pfizer giành hoặc duy trì công việc kinh doanh.

Các đối tác kinh doanh và các bên hành động thay mặt cho họ liên quan đến công việc thực hiện cho Pfizer, không bao giờ được phép thực hiện một khoản chi hoặc đề nghị bất cứ vật gì hoặc lợi ích gì cho viên chức Chính phủ, bất kể giá trị là bao nhiêu, như động cơ không chính đáng đối với viên chức Chính phủ để phê duyệt, bồi hoàn, kê toa hoặc mua sắm sản phẩm của Pfizer để gây ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm lâm sàng hoặc bằng một cách khác đi làm lợi không chính đáng cho các hoạt động kinh doanh của Pfizer.

Trong khi thực hiện các hoạt động liên quan đến Pfizer của họ, các đối tác kinh doanh và các bên hành động thay mặt cho họ liên quan đến công việc thực hiện cho Pfizer phải hiểu và tuân thủ các luật, quy định hoặc quy trình hoạt động của địa phương (bao gồm các yêu cầu của thực thể Chính phủ chẳng hạn như các bệnh viện do Chính phủ sở hữu hoặc các viện nghiên cứu) có áp đặt các giới hạn, hạn chế hoặc các nghĩa vụ công bố đối với việc bồi thường, hỗ trợ tài chính, các khoản hiến tặng hoặc quà tặng được cung cấp cho các viên chức Chính phủ. Nếu đối tác kinh doanh không chắn chắc về ý nghĩa và khả năng áp dụng của bất cứ giới hạn, hạn chế hoặc yêu cầu công bố xác định nào liên quan đến các giao dịch trao đổi với các viên chức Chính phủ thì đối tác kinh doanh đó nên hỏi ý kiến người liên lạc chính của Pfizer trước khi tham gia vào các giao dịch trao đổi như vậy.

Các đối tác kinh doanh và các bên hành động thay mặt họ liên quan đến công việc thực hiện cho Pfizer không được phép đề nghị các khoản chi bôi trơn. 

Khoản chi bôi trơn nghĩa là khoản chi danh nghĩa, không chính thức cho viên chức Chính phủ vì mục đích bảo đảm chắc chắn hoặc thúc đẩy thực hiện hành động của chính phủ mang tính thủ tục, không có quyền lựa chọn. Các ví dụ về các khoản chi bôi trơn bao gồm các khoản chi thúc đẩy việc xử lý cấp các giấy đăng ký, giấy phép hoặc visa đã hợp lệ về các công việc giấy tờ. Trong trường hợp đối tác kinh doanh hoặc ai đó hành động thay mặt họ liên quan đến công việc thực hiện cho Pfizer, nhận hoặc biết rõ lời đề nghị hoặc đòi hỏi về khoản chi bôi trơn hoặc hối lộ liên quan đến công việc thực hiện cho Pfizer thì đối tác kinh doanh phải nhanh chóng báo cáo về việc đề nghị hoặc đòi hỏi như vậy cho người liên lạc chính của Pfizer trước khi có thêm bất cứ hành động nào.

Hối lộ thương mại

Hối lộ và tham nhũng cũng có thể xuất hiện trong các quan hệ phi Chính phủ, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Hầu hết các quốc gia đều có luật cấm việc đề nghị, hứa hẹn, đưa, yêu cầu, nhận, chấp nhận hoặc đồng ý nhận tiền hoặc bất cứ thứ gì có giá trị để đổi lấy lợi ích kinh doanh không chính đáng. Các ví dụ về hành vi cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, tặng các món quà đắt tiền, thực hiện việc chiêu đãi hậu hĩnh, đưa các khoản tiền lại quả hoặc mang đến các cơ hội đầu tư nhằm tạo ra các hoạt động mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ không chính đáng. 

Các đồng nghiệp của Pfizer không được phép đề nghị, đưa cho, gạ gẫm hoặc chấp nhận các khoản hối lộ và chúng tôi mong các đối tác kinh doanh và các bên hành động thay mặt cho Pfizer tuân thủ các nguyên tắc giống như vậy.

Các nguyên tắc chống hối lộ và chống tham nhũng chi phối các giao dịch trao đổi với các bên tư nhân và đồng nghiệp của Pfizer

Các đối tác kinh doanh phải trao đổi thông tin và tuân theo các nguyên tắc dưới đây liên quan đến các giao dịch trao đổi với các bên tư nhân và đồng nghiệp của Pfizer:

Đối tác kinh doanh và các bên hành động thay mặt họ liên quan đến công việc thực hiện cho Pfizer không được trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện, hứa hẹn hoặc ủy quyền thực hiện một khoản chi sai trái hoặc cung cấp bất cứ thứ gì có giá trị cho bất cứ người nào nhằm gây ảnh hưởng để người đó cung cấp lợi thế kinh doanh không hợp pháp cho Pfizer.

Các đối tác kinh doanh và các bên hành động thay mặt họ liên quan đến công việc thực hiện cho Pfizer không được trực tiếp hoặc gián tiếp gạ gẫm, đồng ý chấp thuận hoặc nhận khoản chi trả hoặc bất cứ thứ gì có giá trị như là động cơ không chính đáng liên quan đến các hoạt động kinh doanh của họ được thực hiện cho Pfizer.

Các đồng nghiệp Pfizer không được phép nhận các món quà, dịch vụ, bổng lộc, vui chơi giải trí hoặc các thứ khác có giá trị nhiều hơn biểu hiện hoặc có giá trị bằng tiền từ các đối tác kinh doanh và các bên hành động thay mặt họ liên quan đến công việc thực hiện cho Pfizer. 

Ngoài ra, quà tặng có giá trị danh nghĩa chỉ được cho phép nếu họ được nhận không thường xuyên và chỉ vào các dịp tặng quà thích hợp.

Báo cáo vi phạm khả nghi hoặc thực sự

Các đối tác kinh doanh và các bên hành động thay mặt họ có liên quan đến công việc thực hiện cho Pfizer được kỳ vọng phải bày tỏ quan ngại liên quan đến các vi phạm tiềm tàng đối với các nguyên tắc chống hối lộ và chống tham nhũng quốc tế này hoặc luật pháp. 

Các báo cáo như vậy có thể được gửi đến địa điểm liên lạc chính của Pfizer của đối tác kinh doanh hoặc nếu đối tác kinh doanh mong muốn có thể gửi đến Nhóm Tuân thủ Pháp luật của Pfizer bằng email theo địa chỉ corporate.compliance@pfizer.com hoặc bằng điện thoại theo số 1-212-733-3026.

PV

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica