Các doanh nghiệp Sri Lanka tìm giải pháp chấm dứt tham nhũng

Cập nhật: 02/07/2019 06:35

(Thanh tra)- Phòng Thương mại Ceylon (CCC) - Tổ chức kinh doanh lớn nhất của Sri Lanka vừa kêu gọi thay đổi cơ cấu để chấm dứt tham nhũng, từ đó mở ra các chính sách tốt hơn cho tăng trưởng kinh tế.

Các doanh nghiệp Sri Lanka tìm giải pháp chấm dứt tham nhũng
Chủ tịch Phòng Thương mại Ceylon Hans Wijesuriya. Ảnh: Businesstoday

"… Chúng tôi sẽ kêu gọi một chế độ chính quyền do những người thực sự có tài năng nắm giữ và xóa bỏ tham nhũng ở cấp độ cơ sở", ông Hans Wijesuriya - người mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch CCC cho biết.
 
"Ở đây, chúng tôi không chỉ đề cập đến thất thoát tiền trực tiếp, mà còn cả việc phải chi trả cho những quyết định sai lầm và thậm chí không thể thực hiện, được đưa ra bởi các mục đích khác ngoài lợi ích quốc gia", ông Wijesuriya nói.
 
Cũng theo tân Chủ tịch CCC, tổ chức này đang tìm kiếm các chính sách của Chính phủ cho phép thúc đẩy tăng trưởng, tìm kiếm sự hỗ trợ và đặc biệt, tiếp tục tìm kiếm sự minh bạch và bền vững.
 
"Chúng tôi sẽ hoạt động như một cơ sở của Chính phủ, thúc đẩy sự hòa hợp quốc gia và duy trì luật pháp, trật tự".
 
CCC nhận định, môi trường chính trị, xã hội, kinh tế hiện nay ở Sri Lanka đang theo chiều hướng tiêu cực. Tuy nhiên, khu vực tư nhân có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thay đổi.
 
"Liêm chính và xóa bỏ tham nhũng nên bắt đầu từ trong khu vực tư nhân. Chúng ta hãy thiết lập các tiêu chuẩn không thể thỏa hiệp", ông Wijesuriya nói và cho rằng: "Nếu chúng ta thực hiện một chế độ chính quyền do những người thực sự có tài năng nắm giữ và giảm ảnh hưởng của sự bảo trợ chính trị, đồng nghĩa với việc chúng ta cùng nhau tạo nên sự tăng trưởng và tạo cơ hội cho mọi người trên khắp mọi miền của đất nước này".

Ngọc Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica