Báo chí Argentina đưa tin đậm nét về Đại hội Đảng lần thứ XII

Cập nhật: 22/01/2016 15:14

Tờ Resumen Latinoamericano đã ra chuyên trang đặc biệt để đưa tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội.

Báo chí Argentina đưa tin đậm nét về Đại hội Đảng lần thứ XII
Thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam được đăng trên tờ Resumen Latinoamericano

Chuyên trang về Việt Nam gồm 4 bài viết và ảnh nói về sự kiện trọng đại này của Việt Nam. 

Tờ báo nêu rõ Đại hội Đảng lần thứ XII là đại hội của tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và quyết tâm thúc đẩy toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới, phát triển nhanh và bền vững. 

Theo Resumen Latinoamericano, trong phiên khai mạc diễn ra ngày 21/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII cũng như nêu rõ những nội dung chủ yếu của các văn kiện trình Đại hội như phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại cũng như chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. 

Tờ báo cũng trích đăng nội dung báo cáo đánh giá cao những thành tựu kinh tế và xã hội đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời khẳng định 30 năm Đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Đổi mới là một chủ trương sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Theo bài báo, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định duy trì vai trò trung tâm của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ chủ quyền, thu hút mọi nguồn lực phục vụ phát triển. 

Chuyên trang cũng đưa tin thanh niên Việt Nam rất quan tâm tới Đại hội Đảng XII, với mong muốn Đảng Cộng sản sẽ đưa ra những chính sách mới tạo thuận lợi cho việc đào tạo cũng như khuyến khích phát triển nhân tài. 

Tờ báo dẫn kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Thanh niên cho biết 98,5% người được phỏng vấn cho biết rất quan tâm tới Đại hội Đảng XII, đặc biệt những nội dung liên quan tới các chính sách nhằm cải thiện đời sống tinh thần của giới trẻ và vấn đề việc làm.

Theo TTXVN/VIETNAM+

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica