Quế Sơn (Quảng Nam):

Xử lý nghiêm đơn vị khai thác đất trái phép

Cập nhật: 24/05/2012 22:35

(Thanh tra)- Báo Thanh tra ra ngày 24/4/2012, có bài: “Quế Sơn, Quảng Nam: “Vô tư” khai thác đất đồi trái phép”, phản ánh tình trạng khai thác đất đồi, cát trắng trái phép diễn ra tràn lan trên địa bàn các xã vùng Đông của huyện, thể hiện việc coi thường kỷ cương phép nước, xâm phạm nghiêm trọng đến nguồn tài nguyên khoáng sản, cần có biện pháp xử lý nghiêm minh.

>>"Vô tư" khai thác đất đồi trái phép

Sau khi Báo nêu, UBND huyện Quế Sơn đã có Công văn số 303/UBND-KT cho biết: Trên địa bàn các xã vùng Đông của huyện thời gian qua có 3 Cty khai thác trái phép, chủ yếu là đất đồi, không phải cát trắng. UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường; đội kiểm tra liên ngành về hoạt động khoáng sản của huyện kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh.

Xí nghiệp Sản xuất vật liệu & Xây dựng cơ bản Phú Xuân và Cty TNHH Phú Phong khai thác đất đồi tại thôn 9, xã Quế Phú để đổ san nền công trình trường mẫu giáo xã và hạ cốt đường giao thông nông thôn, lấy khối lượng đất dôi thừa đem bán cho công trình đường dẫn vào cầu Bà Rén, trong khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác là trái quy định.

Ngày 28/3/2012, UBND huyện có Công văn số 177/UBND-KT nghiêm túc phê bình Chủ tịch UBND xã Quế Phú và Trưởng ban Nhân dân thôn 9 về việc cho phép khai thác khoáng sản không đúng thẩm quyền; yêu cầu 2 đơn vị trên khắc phục hậu quả, cải tạo, phục hồi môi trường và chấm dứt ngay việc khai thác khoảng sản trái phép.

Cty TNHH Diệu Thu là đơn vị trúng thầu xây lắp và đấu giá nhận quyền khai thác đất đồi trong quá trình san nền lô A3, A4, B3 Cụm công nghiệp Quế Cường, nhưng chưa thực hiện đúng quy định về việc xin cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản.

Qua kiểm tra, UBND huyện đã có Công văn số 211/UBND-KT ngày 12/4/2012 tạm đình chỉ hoạt động, quản lý, khai thác, vận chuyển đất nguyên liệu tại địa điểm nêu trên; yêu cầu Cty dừng ngay hoạt động khai thác, vận chuyển đất; giao chủ đầu tư (UBND xã Quế Cường) và các ngành chức năng của huyện hướng dẫn Cty lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt đông khai thác đất nguyên liệu, trình cấp có thẩm quyền cấp phép; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong tổ chức thực hiện.

Đến nay, các đơn vị nêu trên đã dừng hoạt động khai thác, vận chuyển, hoàn chỉnh thủ tục xin cấp phép theo quy định.
 
B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica