TP Hà Tĩnh: Đã tính bồi thường cho ông Thiết đúng quy định

Cập nhật: 30/12/2016 10:16

(Thanh tra) - Ông Nguyễn Đình Thiết, tổ dân phố 1, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đề nghị UBND TP công nhận cho gia đình 300m2 đất ở đối với thửa đất có vườn ao vì có 4 khẩu trở lên; việc áp giá đền bù đối với lô đất số 22 khu dân cư Đồng Trọt mà UBND TP cấp tái định cư cho gia đình chưa đúng với quy định của UBND tỉnh.

Ông cho rằng, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án kiểm đến thiếu khối lượng khảo sát cho gia đình.

Sau khi nhận được đơn do Báo chuyển, UBND TP Hà Tĩnh có văn bản cho biết, đất của gia đình ông có nguồn gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Từ vào năm 1992 và được UBND thị xã Hà Tĩnh (nay là TP) cấp Quyết định số 982/QĐ-UB ngày 30/6/1992, diện tích 320m2 trong đó có 120m2 đất ở, 200m2 đất vườn.

Năm 2005, UBND TP Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Thiết và bà Tuyết, diện tích đất ở 200m2, đất trồng cây lâu năm 251,5m2.

Khoản 3, Điều 103 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó. Theo điểm a Khoản 5 Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được cấp GCNQSDĐ đã cấp.

Gia đình ông sau khi nhận chuyển nhượng đã được UBND thị xã Hà Tĩnh cấp Quyết định số 982/QĐ và năm 2005 được cấp GCNQSDĐ ở của hộ ông Thiết là 200m2. Do vậy, hộ ông Thiết không thuộc đối tượng công nhận đất ở theo quy định tại Điều 6 Chương 3 Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Việc áp giá đền bù đối với lô đất số 22 khu dân cư Đồng Trọt mà UBND TP cấp tái định cư cho gia đình chưa đúng với quy định của UBND tỉnh. Nội dung này UBND TP đã trả lời gia đình ông Thiết tại Văn bản số 2345/TNMT ngày 18/10/2016.

Ngày 14/12/2015, UBND TP đã ban hành Quyết định số 2841/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án để căn cứ tính toán bồi thường cho gia đình ông là đúng quy định.

Đối với việc ông Thiết cho rằng Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án kiểm đếm thiếu khối lượng khảo sát cho gia đình do dự án đã kéo dài 6 năm nhưng khi thực hiện khảo sát, kiểm đếm và công khai năm 2011 gia đình không có ý kiến gì. 

Tuy nhiên, sau khi nhận được kiến nghị của gia đình, ngày 6/9/2016, UBND TP đã giao Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, các phòng, ban chuyên môn và UBND phường Tân Giang kiểm tra, khảo sát kiểm đếm bổ sung khối lượng. 

Kết quả kiểm tra khối lượng thuộc diện bổ sung bao gồm di dời hệ thống điện và 7 công tơ điện trong ki ốt cho thuê, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đã áp giá, trình UBND TP phê duyệt với tổng giá trị hơn 4,4 triệu đồng.

Còn đối với khối lượng phát sinh sau thời điểm kiểm đếm ngày 25/2/2011, căn cứ Khoản 2, Điều 92 Luật Đất đai năm 2013 thì không được bồi thường.

B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica