Quảng Ninh: Ông Toàn được bố trí 1 lô tái định cư

Cập nhật: 19/05/2017 10:54

(Thanh tra)- Ông Nguyễn An Toàn, trú tại tổ 8, khu 1, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long về giải quyết khiếu nại của ông không khách quan, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình.

Thực hiện dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đường Trới - Vũ Oai với quốc lộ 18A qua khu công nghiệp Việt Hưng, UBND TP Hạ Long tiến hành kiểm đếm, thu hồi thực hiện dự án đối với các hộ dân bị dự án chiếm dụng, trong đó hộ ông Toàn bị thu hồi 716,7m2 đất thuộc thửa 7+8/5/giải phóng mặt bằng (GPMB) và thửa 23/4/GPMB. UBND TP Hạ Long phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Toàn tại các Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 9/4/2015 và bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ tại các Quyết định số 898, 1213 và 1946.

Không đồng ý với một số phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND TP Hạ Long phê duyệt, ông Toàn đã có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND TP về đơn giá bồi thường đất ở và đất trồng cây lâu năm quá thấp; bồi thường kiến trúc không đúng thực tế và đề nghị được bố trí 1 ô đất tái định cư và phần đất tái định cư tại chỗ được hỗ trợ 150 triệu đồng.

Về nguồn gốc đất, theo UBND tỉnh Quảng Ninh, thửa đất trên do cha mẹ ông Toàn khai phá để xây nhà ở và làm vườn, năm 1980 cho ông Toàn tiếp tục quản lý sử dụng để ở và làm vườn. Năm 1998 đo vẽ bản đồ địa chính và xác lập hồ sơ địa chính thì thửa đất có diện tích 869,8m2, quá trình sử dụng gia đình nộp thuế đất hành năm đầy đủ. Năm 2003, ông Toàn xây thêm 1 nhà mới để ở, sau đó đến năm 2004, bà Nguyễn Thị Thủy (con gái ông Toàn) xây dựng gia đình riêng, được ông Toàn cho 645,6m2 đất và toàn bộ nhà cũ đã xây dựng năm 1980. Năm 2007, bà Thủy tách khẩu và ở, sinh sống trên cùng thửa đất với hộ ông Toàn.

Năm 2014, UBND TP Hạ Long đã đo vẽ và trích lập hồ sơ GPMB thực hiện dự án, hộ ông Toàn đang sử dụng 912,3m2 được xác lập tại bản đồ GPMB số 05 gồm 2 thửa. 

Ngoài ra, hộ ông Toàn còn sử dụng thửa đất nông nghiệp có nguồn gốc do gia đình khai phá để sử dụng trồng cây từ năm 1980 đến thời điểm thu hồi, thuộc thửa số 23, tờ bản đồ GPMB số 04, diện tích 46m2.

Về đơn giá bồi thường đất ở và đất trồng cây lâu năm, căn cứ các quy định của pháp luật thì giá đất bồi thường đã được UBND tỉnh phê duyệt trước khi thu hồi đất, việc gia đình ông Toàn khiếu nại nội dung đơn giá bồi thường đất ở và đất trồng cây lâu năm quá thấp là không có cơ sở để xem xét.

Về đơn giá bồi thường kiến trúc, UBND TP Hạ Long đã áp dụng các văn bản đang còn hiệu lực thi hành của UBND tỉnh, việc hộ gia đình ông Toàn khiếu nại nội dung đơn giá bồi thường kiến trúc không đúng thực tế là không có cơ sở để xem xét.

Đối với nội dung đề nghị được bố trí 1 lô đất tái định cư và được hỗ trợ 150 triệu đồng đối với phần đất tái định cư tại chỗ, theo UBND tỉnh Quảng Ninh, đối chiếu với các quy định của pháp luật thì hộ gia đình ông Toàn đủ điều kiện để được bố trí 1 ô đất tái định cư vì theo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư được UBND TP Hạ Long phê duyệt thì hộ gia đình ông Toàn bị thu hồi toàn bộ diện tích đất ở là 120m2; ông Toàn không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn phường. Mặt khác, diện tích đất nông nghiệp còn lại gia đình ông Toàn sử dụng làm vườn có cốt nền so với chiều cao mặt đường là 4,1m, việc bố trí tái định cư tại chỗ trên diện tích 241,6m2 đất vườn còn lại cho hộ ông Toàn là chưa phù hợp, chưa thấu đáo.

Do vậy, hộ ông Toàn đủ điều kiện được bố trí 1 lô đất tái định cư để ổn định cuộc sống là đúng quy định.

Từ những căn cứ trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Toàn về đơn giá đất ở, đất trồng cây lâu năm quá thấp; đơn giá bồi thường kiến trúc không đúng so với thực tế. Chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Toàn về việc đề nghị được bố trí 1 lô đất tái định cư.

Đồng thời, giao UBND TP Hạ Long lập phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung việc bố trí 1 lô đất tái định cư và các chế độ hỗ trợ liên quan đến tái định cư đối với hộ ông Toàn; giao UBND TP Hạ Long giải quyết theo thẩm quyền đối với các nội dung đề nghị xem xét bồi thường thêm đất ở vì năm 2012, khi cấp giấy chưa xem xém cấp đất ở cho thế hệ thứ 2 là gia đình con gái ông có hộ khẩu riêng sống chung trong cùng thửa đất; đề nghị được hỗ trợ các chính sách di chuyển chỗ ở và được mua 1 lô đất tái định cư cho con gái ông có chỗ ở theo giá quy định của UBND tỉnh.

B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica