Huyện Phúc Thọ (Hà Nội):

Phó Chủ tịch huyện không chỉ đạo giải quyết đơn tố cáo của công dân

Cập nhật: 19/04/2019 10:46

(Thanh tra) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận nội dung tố cáo của công dân, tố cáo ông Nguyễn Việt Liên, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ không giải quyết đơn tố cáo của công dân, ký ban hành thông báo về việc trả lời đơn tố cáo của công dân không đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2011.

Phó Chủ tịch huyện không chỉ đạo giải quyết đơn tố cáo của công dân
Trụ sở UBND huyện Phúc Thọ, thị trấn Phúc Thọ. Ảnh: KT

Nghịch lý, đơn tố cáo cán bộ UBND huyện lại giao UBND xã giải quyết

Công dân có đơn tố cáo ghi ngày 27/12/2016 gửi UBND huyện Phúc Thọ có nội dung tố cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phúc Thọ làm sai lệch hồ sơ địa chính, dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận cho ông Hà Đăng Thự không đúng, làm tăng diện tích đất của ông Hà Đăng Thự và làm giảm diện tích đất sử dụng của bà Nguyễn Thị Vũ ở cụm 6, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 6, Thông tư số 07/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về phân loại đơn đủ điều kiện xử lý và đơn không đủ điều kiện xử lý thì nội dung đơn nêu trên của công dân đủ điều kiện để xem xét, giải quyết và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ theo quy định tại Khoản 1, Điều 31, Luật Tố cáo năm 2011.

Tuy nhiên, Ban Tiếp công dân huyện Phúc Thọ đã tham mưu cho UBND huyện Phúc Thọ có Văn bản số 565/BTCD ngày 30/12/2016, với nội dung: Giao UBND xã Tích Giang giải quyết theo thẩm quyền là không đúng. Trách nhiệm thuộc về Ban Tiếp công dân huyện Phúc Thọ khi tiếp nhận đơn đã không xác định đúng thẩm quyền để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ giải quyết tố cáo theo quy định.

Chủ tịch UBND xã Tích Giang đã thiếu trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ của UBND huyện giao, mặc dù nội dung tố cáo của công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không báo cáo đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Ban hành Thông báo thay cho việc thụ lý, giải quyết đơn

Do đơn tố cáo không được giải quyết, ngày 3/3/2017, công dân tiếp tục có đơn tố cáo về nội dung trên gửi UBND huyện Phúc Thọ.

Ngay trong ngày 3/3/2017, UBND huyện Phúc Thọ có Văn bản số 86/BTCD giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Tích Giang kiểm tra lại hồ sơ, xác định lại mốc giới giữa 2 gia đình.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phúc Thọ đã không tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn theo quy trình giải quyết đơn tố cáo.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ rà soát hồ sơ và tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Thông báo số 426/TB-UBND ngày 08/6/2017 để trả lời đơn đề nghị của công dân có nội dung “đối tượng trong đơn của bà Khuất Thị Lan, địa chỉ tại cụm 6, xã Tích Giang là không đúng và không có cơ sở. UBND huyện thông báo để bà Khuất Thị Lan biết và thực hiện theo Hướng dẫn số 121/HD-BTCD ngày 26/4/2016 của Ban tiếp công dân huyện để được giải quyết theo quy định” là không đúng quy trình giải quyết tố cáo được quy định tại Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Trách nhiệm thuộc Trưởng Ban Tiếp công dân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ và ông Nguyễn Việt Liên, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ.

Công dân tố cáo đúng

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã kết luận nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Việt Liên, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ không giải quyết đơn tố cáo của công dân, ký ban hành thông báo về việc trả lời đơn tố cáo của công dân không đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2011 là tố cáo đúng.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ chỉ đạo thụ lý, giải quyết đơn tố cáo của công dân tố cáo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phúc Thọ làm sai lệch hồ sơ địa chính, dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận cho ông Hà Đăng Thự không đúng, làm tăng diện tích đất của ông Hà Đăng Thự và làm giảm diện tích đất sử dụng của bà Nguyễn Thị Vũ ở cụm 6, xã Tích Giang theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Tố cáo.

Đồng thời, UBND thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc tiếp nhận, xử lý đơn và tham mưu giải quyết đơn tố cáo của công dân.

Trần Kiên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica