Ông Quyên chỉ được hỗ trợ phần kiến trúc xây dựng

Cập nhật: 10/01/2017 08:47

(Thanh tra)- Ông Bùi Đình Quyên khiếu nại Quyết định số 413 ngày 25/2/2013 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long về việc đề nghị được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 926,5 m2 đất, thuộc thửa số 20 tờ bản đồ địa chính số 196 lập năm 2003 của phường Hùng Thắng và đề nghị được xem xét lại giá bồi thường về tài sản trên đất.

Ngày7/12/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 253 v/v phê duyệt mặt bằng tuyến và ranh giới giải phóng mặt bằng tỷ lệ 1/1000 dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn TP Uông Bí - TP Hạ Long.

Ngày 20/2/2012, UBND TP Hạ Long ban hành Thông báo số 46 v/v thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18A đoạn TP Hạ Long tại các phường Đại Yên, Hà Khẩu, Hùng Thắng.

Ông Bùi Đình Quyên (trú tại tổ 5, khu 3B, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) có 926,5m2 đang sử dụng thuộc diện thu hồi vĩnh viễn.

UBND TP Hạ Long đã giao cho Trung tâm Phát triển qũy đất TP cùng các ngành chức năng của TP tiến hành kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với ông Bùi Đình Quyên.

Căn cứ bản chứng nhận nhà, đất được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, UBND phường Hùng Thắng lập ngày 9/10/2012, ông Bùi Đình Quyên chỉ được bồi thường, hỗ trợ giá trị tài sản, vật kiến trúc trên đất vì diện tích 926,5m2 đất bị thu hồi nằm trong diện tích 7.928,3m2 thuộc thửa số 20 tờ bản đồ giải thửa số 196 tại bản đồ địa chính năm 2003 là đất giao thông do UBND phường Hùng Thắng quản lý.

Không đồng ý với nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND TP Hạ Long đã lập và phê duyệt, ông Bùi Đình Quyên có đơn khiếu nại.

Ngày 25/2/2013, Chủ tịch UBND TP Hạ Long ban hành Quyết định số 413 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Đình Quyên với nội dung không chấp nhận khiếu nại.

Ông Bùi Đình Quyên đã khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo hồ sơ tài liệu đã kiểm tra, bao gồm: Hợp đồng hợp tác liên doanh giữa Công ty TNHH Tuần Châu và Trung tâm Kỹ thuật bảo vệ rừng số 1; hồ sơ địa chính phường Hùng Thắng; bản chứng nhận nhà đất được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, UBND phường Hùng Thắng lập ngày 9/10/2012 và một số tài liệu khác cho thấy:

Ngày 1/11/2005, ông Bùi Đình Quyên, Giám đốc Công ty TNHH Tuần Châu đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 318 với Trung tâm Kỹ thuật bảo vệ rừng số 1 (nay là Kiểm lâm vùng I). Theo đó, ông Bùi Đình Quyên được kinh doanh trong thời hạn 5 năm trên diện tích 6.900m2 đất mà Trung tâm Kỹ thuật bảo vệ rừng số 1 đang sản xuất cây giống và thử nghiệm các loại cây trồng, sản xuất cây giống các loại. Toàn bộ diện tích trên thuộc thửa đất số 20 tờ giải thửa số 196, bản đồ địa chính lập năm 2003, có nguồn gốc do UBND huyện Hoành Bồ giao cho Trung tâm Kỹ thuật bảo vệ rừng số 1 tại Quyết định số 40 ngày 4/2/1991.

Sau khi được Trung tâm Kỹ thuật bảo vệ rừng số 1 giao quản lý và sử dụng 6.900m2 đất đang sản xuất cây giống và thử nghiệm các loại cây trồng, ông Bùi Đình Quyên đã tự đổ đất để cải tạo phần phía ngoài của khu đất tiếp giáp với quốc lộ 18 tạo thành mặt bằng có diện tích 1.161,7m2 và xây dựng tường rào và lát vỉa hè.

Theo hồ sơ khu đất thì phần diện tích 926,5m2 mà ông Quyên bị thu hồi vĩnh viễn nằm trong diện tích 1.161,7m2 ông Quyên đã tôn tạo và thuộc thửa đất số 20 tờ giải thửa số 196, bản đồ địa chính lập năm 2003 là đất giao thông do UBND phường Hùng Thắng quản lý (cùng thửa với diện tích 6.900m2 đất mà ông Quyên đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 318).

Việc ông Quyên tự ý tôn tạo 1.161,7m2 đã được xác định là đất giao thông trong đó có 926,5m2 bị thu hồi năm 2012 để nâng cấp cải tạo quốc lộ 18 tuy chưa bị xử lý vi phạm, nhưng đã nhiều lần được UBND phường Hùng Thắng nhắc nhở.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh kết luận: Tại thời điểm thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với ông Bùi Đình Quyên, Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành đang có hiệu lực.

Về nội dung khiếu nại đề nghị được bồi thường diện tích 926,5m2 đất:

Diện tích 926,5m2 đất ông Bùi Đình Quyên đề nghị được bồi thường nằm trong diện tích 7.928,3m2 thuộc thửa số 20 tờ bản đồ giải thửa số 196 tại bản đồ địa chính năm 2003 là đất giao thông do UBND phường Hùng Thắng quản lý.

Căn cứ Khoản 1 Điều 43 Luật Đất đai năm 2003 quy định những trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường: ... Trường hợp đất đang sử dụng thuộc đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất xây dựng trụ sở cơ quan; xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng cáccông trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao và các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa…

Căn cứ Điều 14 Nghị định 69 ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ và Điều 6 Quyết định số 499 ngày 11/2/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh thì việc UBND TP Hạ Long không bồi thường về đất khi thu hồi diện tích 926,5m2 thuộc thửa 20 tờ bản đồ địa chính số 196 mà ông Quyên sử dụng là đúng quy định.

Về nội dung khiếu nại việc bồi thường công trình kiến trúc:

Trên cơ sở kết quả kiểm đếm, xác định về diện tích, số lượng cây trồng, vật kiến trúc mà ông Quyên đã tự xây dựng trên phần đất tôn tạo ngoài diện tích 6.900m2 đã được các bên xác nhận, căn cứ biên bản ngày 28/8/2012 do Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP Hạ Long thẩm định.

Căn cứ Khoản 3 Điều 26 Quyết định số 499 ngày 11/2/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định về bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất (thực hiện Khoản 6 Điều 18, Điều 23 Nghị định 197/2004, Khoản 1 Điều 24, Nghị định 69/2009)thì : “3. Công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, điện, cấp thoát nước...); hạ tầng xã hội (công trình y tế, giáo dục, thể thao, thương mại...), mức bồi thường bằng giá trị xây mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương và được bồi thường bằng hiện vật hoặc bằng tiền".

Căn cứ tại Mục c Khoản 2 Điều 28 Quyết định số 499 ngày 11/2/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh thì: “Nhà, công trình xây dựng khác không được phép xây dựng nhưng đã xây dụng trước ngày 1/7/2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 4 bản quy định này mà khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố và cắm mốc hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc thì không được bồi thường nhưng được hỗ trợ bằng 30% mức bồi thường quy định tại Điều 26, Điều 27 của bản quy định này nếu không bị cơ quan có thẩm quyền từ cấp xã trở lên lập biên bản vi phạm”.

Đối chiếu quy định trên thì ông Bùi Đình Quyên không được bồi thường phần kiến trúc xây dựng trên đất mà chỉ được hỗ trợ phần kiến trúc xây dựng gồm hạng mục: Móng, tường rào, bể với mức hỗ trợ bằng 30% mức bồi thường.

Từ những cơ sở và căn cứ trên, mới đây, ngày 27/12/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã đồng ý với nội dung Quyết định số 413 ngày 25/2/2013 cùa Chủ tịch UBND TP Hạ Long. Không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Bùi Đình Quyên về việc đề nghị được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 926,5 m2 đất, thuộc thửa số 20 tờ bản đồ địa chính số 196 lập năm 2003 của phường Hùng Thắng và đề nghị được xem xét lại giá bồi thường về tài sản trên đất.

Nếu không đồng ý với việc giải quyết, ông Bùi Đình Quyên có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Minh Huyền

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica