Ninh Bình: Yêu cầu xử lý tập thể, cá nhân có sai phạm

Cập nhật: 12/05/2017 09:10

(Thanh tra)- Ông Trần Văn Huấn (con trai bà Nguyễn Thị Cảnh) gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại Quyết định số 4937/QĐ-CT ngày 15/12/2014 của Chủ tịch UBND TP Ninh Bình việc giải quyết nội dung đơn của ông đề nghị giao cho gia đình quyết định thu hồi đất; phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) xây dựng đường ĐT 477 (kéo dài) đoạn qua xã Ninh Tiến (bản chính).

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, sau khi ban hành quyết định thu hồi đất, UBND TP Ninh Bình đã chỉ đạo và thực hiện việc niêm yết công khai quyết định và dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng đường ĐT 477 (kéo dài) đoạn qua xã Ninh Tiến tại trụ sở UBND xã Ninh Tiến và các điểm sinh hoạt thôn, xóm để mọi người dân biết, tham gia ý kiến, kiến nghị. Thời gian niêm yết công khai từ ngày 21/8/2009 đến ngày 10/9/2009; biên bản niêm yết công khai ngày 21/8/2009.

Sau đó, Hội đồng Thẩm định GPMB TP Ninh Bình đã tiến hành thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với từng hộ gia đình theo biên bản thẩm định ghi ngày 12/9/2009.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, ngày 14/9/2009 UBND TP Ninh Bình ban hành Quyết định số 1687/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB xây dựng đường ĐT 477 (kéo dài) đoạn qua xã Ninh Tiến. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB sau khi ban hành đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Ninh Tiến và các điểm sinh hoạt của thôn, xóm. Thời gian niêm yết công khai từ ngày 14/9/2009 đến ngày 17/9/2009; biên bản niêm yết công khai ngày 14/9/2009.

Ngày 19/9/2009, Hội đồng Bồi thường GPMB TP Ninh Bình tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ gia đình theo phương án đã phê duyệt. Trong đó, hộ gia đình ông Huấn đã nhận đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB do Hội đồng Bồi thường GPMB TP Ninh Bình chi trả.

Sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước, một số hộ gia đình có đất bị thu hồi thuộc xã Ninh Tiến, trong đó có hộ ông Huấn đề nghị.

Qua kiểm tra, rà soát, UBND TP Ninh Bình nhận thấy trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất, GPMB thực hiện dự án xây dựng đường ĐT 477 (kéo dài), đoạn qua xã Ninh Tiến còn có thiếu sót, chưa đúng với quy định của Nhà nước. Quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB mới chỉ niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Ninh Tiến và các điểm sinh hoạt của thôn, xóm mà chưa giao, gửi trực tiếp cho người có đất bị thu hồi.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký quy định, ngày 7/10/2014, UBND TP Ninh Bình đã gửi bản sao có chứng thực quyết định thu hồi đất, trích sao phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đến các hộ gia đình bị thu hồi đất, trong đó hộ ông Huấn đã nhận được.

Về một số nội dung đề nghị khác của ông Huấn nằm ngoài nội dung giải quyết khiếu nại của UBND TP Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xem xét, xác minh nội dung khiếu nại - đã giải đáp pháp luật, hướng dẫn công dân làm đơn gửi đến UBND TP Ninh Bình để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Từ những căn cứ trên, khẳng định, trong quá trình thu hồi đất, GPMB thực hiện dự án xây dựng đường ĐT 477 (kéo dài) đoạn qua xã Ninh Tiến, UBND TP Ninh Bình không giao, gửi quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường hỗ trợ GPMB cho gia đình ông Huấn là không đúng với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, UBND TP Ninh Bình đã nhận rõ sai sót, khuyết điểm và có biện pháp khắc phục, gửi bản sao có chứng thực quyết định thu hồi đất, tách sao phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đến từng hộ gia đình bị thu hồi đất, trong đó hộ ông Huấn đã nhận được.

Bản sao có chứng thực quyết định thu hồi đất và trích sao phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB mà ông Huấn đã nhận được có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính.

Do vậy, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định bác nội dung đơn khiếu nại ghi ngày 18/5/2016 của ông Huấn, trú tại thôn cổ Loan Hạ, xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình khiếu nại Quyết định số 4937/QĐ-CT ngày 15/12/2014 của Chủ tịch UBND TP Ninh Bình về việc giải quyết nội dung đơn của ông, với nội dung đề nghị giao cho gia đình quyết định thu hồi đất; phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB xây dựng đường ĐT 477 (kéo dài) đoạn qua xã Ninh Tiến (bản chính).

Đồng thời, yêu cầu UBND TP Ninh Bình nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân có sai phạm trong việc thực hiện không đầy đủ trình tự, thủ tục về thu hồi đất, GPMB thực hiện dự án xây dựng đường ĐT 477 (kéo dài) đoạn qua xã Ninh Tiến, có giải pháp nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica