Hà Nội: Khiếu nại của bà Hòa không có cơ sở

Cập nhật: 21/04/2017 07:28

(Thanh tra)- Bà Trần Thị Hòa, trú tại số 4 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm và chồng là ông Đỗ Văn Ngọ gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại Quyết định số 6522/QĐ - UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết khiếu nại liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Đơn nêu, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành quyết định cưỡng chế số 2755/QĐ- UBND ngày 30/6/2016 là không đúng vì diện tích thu hồi tại quyết định số 5362/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm ghi 896m2 loại đất nông nghiệp không giao theo Nghị định số 64/CP do UBND phường quản lý là không đúng mà phải là đất nông nghiệp gia đình bà được giao theo Nghị định số 64/CP và diện tích phải là 903m2.

Theo Thanh tra TP Hà Nội, năm 2000, UBND xã Xuân Đỉnh (nay là UBND phường Xuân Tảo) tiến hành giao đất theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ. Theo đó, hộ gia đình ông Ngọ được giao 2.100m và gia đình ông Ngọ đã nhận đủ diện tích được giao theo phương án. Trong diện tích được giao không có thửa đất nông nghiệp số 600 (2) tờ bản đồ số 17 diện tích 896m2, đến năm 2002 hộ gia đình ông Ngọ mới nhận thửa đất này từ hộ ông Nguyễn Tiến Thành do hộ gia đình phải trả ra theo phương án giao đất. UBND xã Xuân Đỉnh, HTX Xuân Đỉnh không giao, không cân đối diện tích đất này cho hộ gia đình ông Ngọ, bà Hòa.

Ngày 10/12/2007, UBND TP có Quyết định số 4908/QD-UBND về việc thu hồi hơn 1.173.030 m2 đất (có 896m2 đất hộ gia đình bà Hòa đang sử dụng).

2012, Hội đồng Giao đất nông nghiệp xã Xuân Đỉnh có biên bản xét duyệt cho hộ gia đình ông Ngọ bổ sung 3 nhân khẩu với diện tích 1.575m2, trong đó có 896m2 đã có quyết định thu hồi đất từ năm 2007 của UBND TP là trái pháp luật. Việc xét bổ sung nhân khẩu để tiếp tục giao đất theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ ở thời điểm năm 2012 của Hội đồng Giao đất xã Xuân Đỉnh là trái với chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Văn bản số 4980 về việc thực hiện hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tài nguyên Môi trường về giải quyết tồn tại trong việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ. Do đó, việc bà Hòa cho rằng diện tích đất thuộc thửa 600(2) tờ bản đồ số 17 là đất gia đình bà dược giao bổ sung theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ là không đúng.

Diện tích 903m2 theo biên bản điều tra hiện trạng của tổ công tác là diện tích lấy theo diện tích trong sổ theo dõi dịch vụ của HTX Xuân Đỉnh, không phải là diện tích đo đạc hiện trạng (nguyên nhân theo báo cáo của tổ công tác là do thời điểm điều tra hiện trạng diện tích đất thu hồi tại dự án bị ngập, xóa hết bờ vùng, bờ thửa của các hộ nên không đo đạc thực tế được).

Ngày 23/9/2015, UBND phường Xuân Tảo có phiếu xác nhận về việc sử dụng đất, về các tài sản gắn liền với đất bị thu hồi do thực hiện dự án khu đô thị mới Tây Hồ Tây đối với hộ gia đình ông Ngọ, trong đó đã xác định diện tích bị thu hồi là 896m2 (tron thửa đất số 600, tờ bản đồ số 17 diện tích 2746m2 có 5 hộ gia đình sử dụng trong đó có 4 hộ gia đình được giao theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ với diện tích 1.850m2 nên diện tích còn lại hộ gia đình ông Ngọ sử dụng là 896m2). Trên cơ sở xác nhận của UBND phường Xuân La và thực tế sử dụng của 4 hộ, xác định diện tích bị thu hồi là 896m2, không phải là 903m2 như công dân nêu.

Thanh tra TP Hà Nội khẳng định, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Tây Hồ Tây, hộ gia đình ông Ngọ bị thu hồi 896m2 thuộc thửa số 600(2) tờ bản đồ số 17 có nguồn gốc đất nông nghiệp không giao theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ, hộ gia đinh ông Ngọ sử dụng từ năm 2002 cho đến khi bị thu hồi.

 Sau khi UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Ngọ, đã niêm yết công khai quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức vận động hộ gia đình ông Ngọ nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Quá thời hạn nhận tiền và bàn giao, gia đình ông Ngọ vẫn không nhận tiền và không bàn giao mặt bằng.

Do vậy, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định số 2755/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Ngọ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Tây Hồ Tây là đúng quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 69 Luật Đất đai năm 2013. Khiếu nại của công dân là sai.

UBND quận Bắc Từ Liêm đã xác định diện tích đất nông nghiệp gia đình ông Ngọ đang sử dụng là 896m2 là phù hợp với xác nhận về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của UBND phường Xuân Tảo (Phiếu xác nhận ngày 23/9/2015), do đó, việc bà Hòa đề nghị tính diện tích bồi thường, hỗ trợ là 903m2 là không có cơ sở xem xét.

Từ những căn cứ trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký ban hành quyết định đồng ý với Quyết định số 6522/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm về giải quyết khiếu nại của bà Hòa. Nếu không đồng ý, bà Hòa có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật.

B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica