Hà Nội: Đang thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, nhưng chưa dứt điểm

Cập nhật: 11/12/2018 08:53

(Thanh tra)- UBND TP Hà Nội mới có báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số công dân liên quan đến thu hồi đất, giao đất để thực hiện Dự án đầu tư Trung tâm giới thiệu sản phẩm ngành nghề truyền thống và dịch vụ kinh tế hợp tác, hợp tác xã tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (Dự án). Trong đó, khẳng định đang thực hiện 3 nội dung theo chỉ đạo nhưng vẫn chưa dứt điểm.

Hà Nội: Đang thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, nhưng chưa dứt điểm
Việc để xảy ra vi phạm có trách nhiệm của UBND phường Mễ Trì. Ảnh: T.A

Theo nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 228/TB-VPCP ngày 28/6/2018, trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo và chủ trì phối hợp thực hiện 3 nội dung.

Thứ nhất, Chủ tịch UBND TP phải chỉ đạo rà soát, lập bổ sung phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm cho các hộ dân có đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thứ hai, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xử lý vi phạm pháp luật đất đai của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (HTXVN) theo quy định của pháp luật; thứ ba, kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý đất đai, để xảy ra vi phạm pháp luật đất đai của Liên minh HTXVN.

UBND TP đã chủ trì họp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tại nhiều văn bản để khẩn trương, tập trung thực hiện. Đến nay, về nội dung thứ nhất, UBND quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát, bổ sung phương án hỗ trợ các hộ theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. Do vụ việc đã diễn ra từ lâu, huyện Từ Liêm chia tách địa giới hành chính thành quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, việc rà soát hồ sơ trên cơ sở đối chiếu hồ sơ lưu trữ mất nhiều thời gian, nên đến nay, UBND quận Nam Từ Liêm đang hoàn thiện dự thảo phương án để công khai, phê duyệt phương án theo quy định. Trên cơ sở đó, để thông báo cho Liên minh HTXVN chuẩn bị kinh phí chi trả cho các hộ dân bị thu hồi đất. Dự kiến hoàn thành việc phê duyệt trước ngày 31/12/2018.

Đối với nội dung thứ hai, ngày 14/8/2018, UBND TP đã mời đại diện lãnh đạo Liên minh HTXVN để dự họp trao đổi, phối hợp thực hiện chỉ đạo trên. Tại cuộc họp lãnh đạo Liên minh HTXVN có kiến nghị được tiếp tục sử dụng khu đất, đồng thời có ý kiến bằng văn bản gửi Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP về kiến nghị này. UBND TP đã có ý kiến, nội dung này vượt quá thẩm quyền của UBND TP, và đề nghị Liên minh HTXVN phối hợp để thực hiện nghiêm chỉ đạo.

Tiếp đó, ngày 28/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm và Liên minh HTXVN để xác định ranh giới, diện tích đất thu hồi, tuy nhiên Liên minh HTXVN không đến dự, do đó chưa xác định được mốc giới, phạm vi, ranh giới trên bản đồ và ngoài thực địa phần diện tích đất Liên minh HTXVN cho thuê, dẫn đến chưa thực hiện được việc thu hồi và lập phương án tổ chức đất giá phần đất này.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục liên hệ với Liên minh HTXVN, trường hợp cơ quan này không phối hợp thì UBND TP sẽ thực hiện thu hồi đất và Liên minh HTXVN phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của diện tích đất thu hồi...

Về nội dung liên quan đến việc kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm, theo báo cáo của UBND TP, hiện nay các đơn vị đang tổ chức rà soát, kiểm điểm trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý đất đai, để xảy ra vi phạm pháp luật đất đai của Liên minh HTXVN theo thẩm quyền và quy định. UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các tập thể, cá nhân liên quan nghiêm túc khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

“Như vậy, UBND TP Hà Nội tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, UBND quận Nam Từ Liêm nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 228/TB-VPCP trong đó giao nhiệm vụ phải thực hiện đến từng đơn vị. Đến nay, các đơn vị đang tập trung tổ chức thực hiện; quá trình thực hiện Dự án kéo dài từ năm 2009, cần rà soát các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thời điểm; đồng thời, Liên minh HTXVN chưa hợp tác, tiếp tục kiến nghị được tiếp tục sử dụng khu đất, gây khó khăn dẫn đến việc thực hiện chưa dứt điểm”. Văn bản của UBND TP Hà Nội nêu rõ.

T.A

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica