Giữ nguyên Quyết định số 22 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh

Cập nhật: 21/10/2018 19:18

(Thanh tra) - Bà Trần Thị Thùy Trang, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, khiếu nại yêu cầu giao 01 nền tái định cư do Nhà nước thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Mỹ An - Vàm Cống, qua địa bàn huyện Cao Lãnh.

Ngày 06 tháng 5 năm 2009, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND-HC về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua huyện Cao Lãnh.

Ngày 22/6/2009, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 1916/QĐ-HĐBT về việc bồi thường vật kiến trúc cho bà Trần Thị Thùy Trang số tiền là 11.529.400 đồng (không bồi thường đất).

Qua phương án bồi thường, bà Trần Thị Thùy Trang không thống nhất và khiếu nại yêu cầu giao một nền tái định cư do bà có căn nhà bị giải tỏa.

Ngày 03 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND bác yêu cầu của bà Trần Thị Thùy Trang do việc lập phương án bồi thường để thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua huyện Cao Lãnh, địa điểm xã Nhị Mỹ, xã Mỹ Thọ, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh là đúng quy định của pháp luật.

Bà Trang không đồng ý, tiếp tục khiếu nại.

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh đối thoại với bà Trần Thị Thị Thùy Trang. Qua đó, kết luận giao ngành chức năng kiểm tra, rà soát, xác định căn nhà thuộc quy hoạch.

Kết quả, việc bà Trang khiếu nại yêu cầu giao một nền tái định cư là không phù hợp theo quy định, do thời điểm khảo sát, lập phương án bồi thường thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua huyện Cao Lãnh (địa bàn thị trấn Mỹ Thọ), bà Trang không trực tiếp sử dụng căn nhà (nhà đang cho thuê) và không phải di chuyển chỗ ở.

Căn cứ khoản 1, Điều 20, Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 04/3/2008 của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ thuê nhà ở, hỗ trợ đời sống và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; từ những nhận định và căn cứ trên, mới đây, ngày 18 tháng 10 năm 2018, tại Văn bản số 333/QĐ-UBND-NĐ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Châu Hồng Phúc đã giữ nguyên Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ban hành.

UBND huyện Cao Lãnh được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định này. Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu bà Trần Thị Thùy Trang không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại cơ quan tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Khải Đăng


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica