Giải quyết khiếu nại liên quan đến một số dự án tại Ninh Hiệp

Cập nhật: 21/12/2018 21:37

(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giải quyết kiến nghị của UBND thành phố Hà Nội và khiếu nại, tố cáo của một số công dân liên quan đến một số dự án trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Giải quyết khiếu nại liên quan đến một số dự án tại Ninh Hiệp
Chợ Nành Ninh Hiệp. Ảnh: http://chuyenbanbuon.vn

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9423/VPCP-V.I ngày 6/9/2017 của Văn phòng Chính phủ; thành lập Tổ Công tác để kiểm tra, rà soát việc thực hiện các Dự án trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm và các nội dung khiếu nại tố cáo của công dân; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính để bàn, thống nhất biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người dân khiếu nại, tố cáo chấp hành pháp luật của Nhà nước; bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Phó Thủ tướng cũng giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của UBND thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2019.

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica