Chậm Hồi âm 90/18

Cập nhật: 09/11/2018 11:07

(Thanh tra)- Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của:

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công văn số 112/BTT-KTPH ngày 15/3/2018 bài "Viết tiếp vụ sai phạm trong quản lý đất đai tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện nhiều sai phạm nhưng chưa xử lý cán bộ làm sai", Báo Thanh tra số 20, ra ngày 9/2/2018 phản ánh thời gian qua, Báo Thanh tra liên tục có bài viết đề cập đến những sai phạm trong quản lý đất đai tại TP Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến nay, việc xử lý cán bộ để xảy ra sai phạm và thực hiện những kiến nghị của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn bị bỏ ngỏ, chưa có kết luận xử lý cuối cùng khiến dư luận bức xúc...

Sở Nội vụ Hà Nội: Công văn số 126/BTT-KTPH ngày 21/3/2018 bài "Chi Cục Phát triển Nông thôn - Sở NN & PTNT Hà Nội: Sở Nội vụ cần vào cuộc", Báo Thanh tra số 21, ra ngày 13/3/2018 phản ánh một số thông tin trái chiều trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ tại Chi Cục PTNT Hà Nội. Bài viết nêu rõ, để rộng đường dư luận, Sở Nội vụ cần vào cuộc xem xét và có thông báo chính thức...

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica