Chậm Hồi âm 69/19

Cập nhật: 27/08/2019 15:34

(Thanh tra)- Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của: UBND tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh Đồng Nai.

UBND tỉnh Quảng Nam: Công văn số 192/BTT-KTPH ngày 19/4/2018, bài “Quảng Nam: Lại xảy ra 2 vụ phá rừng quy mô lớn”, Báo Thanh tra số 27 ra ngày 3/4/2018, phản ánh trong khi dư luận chưa lắng xuống về vụ phá rừng tự nhiên ở huyện Bắc Trà My và rừng pơ-mu tại huyện Nam Giang, thì mới đây, trên địa bàn huyện Nam Giang và Đông Giang (Quảng Nam) lại xảy ra 2 vụ phá rừng quy mô lớn, dẫn đến hàng trăm cây gỗ lâu năm bị chặt hạ không thương tiếc một cách công khai…

UBND tỉnh Đồng Nai: Phiếu chuyển số 92/BTT-KTPH ngày 15/3/2018, chuyển đơn của bà Đỗ Thị Ngọc Nguyên cùng 71 hộ tiểu thương tại Long Khánh, Đồng Nai, phản ánh việc chính quyền tỉnh Đồng Nai thu hồi đất của các hộ tiểu thương để phân lô, bán đấu giá mà không bồi thường cho các hộ tiểu thương, là không đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các hộ tiểu thương... 

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica