Bình Định: Khiếu nại của ông Minh đã được giải quyết đúng pháp luật

Cập nhật: 11/05/2018 11:04

(Thanh tra)- Ông Lê Văn Minh, trú tại khu vực 7, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn phản ánh việc chính quyền thu hồi đất của gia đình để thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Long Vân đến Bến xe liên tỉnh nhưng tính toán đền bù, hỗ trợ không khách quan, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình…

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định có văn bản cho biết, việc khiếu nại (KN) của ông Lê Văn Minh đã được Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn giải quyết KN lần đầu tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 nhưng ông Minh không đồng ý, tiếp tục có đơn KN đến UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, đề xuất.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ vụ việc và đề xuất của Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 78/UBND-TD ngày 10/1/2017 “đồng ý với đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 731, giao UBND TP chỉ đạo tính toán bổ sung diện tích 12,4m2 đất theo giá đất ở (trừ 50% nghĩa vụ tài chính) cho ông Lê Văn Minh theo quy định”.

Ngày 25/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND giải quyết KN lần hai của ông Lê Văn Minh, công nhận một phần nội dung đơn của ông Minh KN Quyết định số 1228 của Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn là có cơ sở. Vì qua kết quả kiểm tra thể hiện phần diện tích đất của ông Minh sử dụng là 80,6m2 (diện tích đo đạc trước đây là 68,2m2), chênh lệch tăng 12,4m2 đất. Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 78 của UBND tỉnh.

Không công nhận các nội dung ông Minh KN yêu cầu giải quyết theo chính sách đất đổi đất và không thu tiền sử dụng đất đối với lô đất tái định cư được giao; xem xét hỗ trợ tiền ổn định đời sống do mất việc làm; tính bồi thường diện tích đất còn thiếu là 20,9m2, vì phần diện tích đất ông Minh đang sử dụng có nguồn gốc do ông Lê Văn Nam (anh ruột của ông) cho vào năm 1999 (trên đất có nhà với diện tích xây dựng là 56m2), sau đó ông Minh tiếp tục cơi nới, xây dựng thêm công trình phụ.

Qua kết quả kiểm kê, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư của TP Quy Nhơn đã tính toán bồi thường đầy đủ giá trị đất ở bị thu hồi (phải trừ đi 50% tiền sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước), bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, cây cối, vật kiến trúc trên đất cho ông Lê Văn Minh là đúng quy định pháp luật và chính sách của UBND tỉnh áp dụng cho dự án tại thời điểm. Do đó, việc ông Minh KN yêu cầu là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 78 và Quyết định số 1441 ngày 28/2/2017, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn ban hành Quyết định số 1198 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảng dự toán chi phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến Bến xe liên tỉnh) đợt 78: Bồi thường, hỗ trợ đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và điều chỉnh, bổ sung các đợt đã được phê duyệt. Theo đó, đã bồi thường về đất bổ sung cho ông Minh diện tích 12,4m2 (trừ 50% nghĩa vụ tài chính) với số tiền là 35.960.000 đồng. Như vậy, tổng diện tích đất thu hồi của ông Minh bị ảnh hưởng dự án quốc lộ 1D là 80,6m2 (trong đó diện tích đất ở là 72,1m2, đất hành lang là 8,5m2).

Ngày 1/3/2017, các cơ quan chức năng của TP Quy Nhơn đã mời ông Minh làm việc để thông báo kết quả tính toán bổ sung và vận động hộ đăng ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, qua buổi làm việc, ông Minh vẫn không thống nhất, không đồng ý nhận tiền.

Nay, ông Minh tiếp tục KN với nội dung cũ, đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không có tình tiết mới. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh không đặt vấn đề xem xét lại nội dung KN của ông Lê Văn Minh.

B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica