Thành lập Tổ công tác đặc biệt

Thành lập Tổ công tác đặc biệt

Cập nhật: 11:00 - 21/01/2017
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 57 về việc thành lập Tổ công tác nhằm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Tổ công tác).
Cấp GCN quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm

Cấp GCN quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm

Cập nhật: 20:46 - 12/01/2017
(Thanh tra)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế

Cập nhật: 09:39 - 11/01/2017
(Thanh tra)- Bộ Nội vụ cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế đồng bộ với các giải pháp khác.
Bộ Công thương chấn chỉnh việc thực hiện kết luận thanh tra

Bộ Công thương chấn chỉnh việc thực hiện kết luận thanh tra

Cập nhật: 16:03 - 10/01/2017
(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-BCT về tăng cường công tác thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán và giải quyết khiếu nại, tố cáo tới các đơn vị trực thuộc.
Kế hoạch giám sát, thanh tra phải xác định rõ mục tiêu

Kế hoạch giám sát, thanh tra phải xác định rõ mục tiêu

Cập nhật: 09:11 - 10/01/2017
(Thanh tra)- Là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 26/2016 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia.
Tăng cường nâng cao hiệu quả giám định tư pháp

Tăng cường nâng cao hiệu quả giám định tư pháp

Cập nhật: 20:29 - 06/01/2017
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
“Cởi trói” cho doanh nghiệp về thủ tục dán nhãn năng lượng

“Cởi trói” cho doanh nghiệp về thủ tục dán nhãn năng lượng

Cập nhật: 17:29 - 02/01/2017
(Thanh tra) - Trước những bất cập trong quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thực hiện theo Thông tư số 07/2012, ngày 28/12/2016, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 36/2016/TT-BCT nhằm thay thế Thông tư 07 theo hướng gỡ khó cho doanh nghiệp.
Một số thông tư về phí, lệ phí có hiệu lực từ ngày 1/1/2017

Một số thông tư về phí, lệ phí có hiệu lực từ ngày 1/1/2017

Cập nhật: 06:00 - 01/01/2017
(Thanh tra)- Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, Thông tư số 215/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đã quy định rõ mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Báo cáo kiểm tra phải đánh giá được tình hình hoạt động của Nhà máy

Báo cáo kiểm tra phải đánh giá được tình hình hoạt động của Nhà máy

Cập nhật: 13:24 - 30/12/2016
(Thanh tra) - Là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 26/2016 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia.
Hoàn thiện quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ NN&PTNT

Hoàn thiện quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ NN&PTNT

Cập nhật: 13:23 - 30/12/2016
(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân

Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân

Cập nhật: 15:24 - 29/12/2016
(Thanh tra) - Viện Khoa học Thanh tra (KHTT), Thanh tra Chính phủ đã tổ chức buổi họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016: “Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân” do tác giả Nguyễn Đăng Hạnh làm chủ nhiệm. TS Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện KHTT, Chủ tịch Hội đồng.
trong tổng số: 74 trang
Theo bạn tình hình chống tham nhũng hiện nay của nước ta như thế nào?
Gửi khảo sát  Xem kết quả