Đến năm 2020 giảm tới 5% tổng số vụ phạm tội hình sự

Đến năm 2020 giảm tới 5% tổng số vụ phạm tội hình sự

Cập nhật: 06:28 - 19/02/2017
(Thanh tra)- Tại Quyết định 199/QĐ-TTg ngày 14/2/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia PCTP đến năm 2020.
Gói dịch vụ y tế cơ bản đảm bảo tốt hơn quyền lợi người dân

Gói dịch vụ y tế cơ bản đảm bảo tốt hơn quyền lợi người dân

Cập nhật: 11:24 - 17/02/2017
(Thanh tra)- Gói dịch vụ y tế cơ bản (DVYTCB) cho tuyến y tế cơ sở là một phần của gói quyền lợi, sẽ đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho người dân, do sẽ được sử dụng các dịch vụ y tế đa dạng và chất lượng ngay tại cộng đồng.
Bộ Công Thương ban hành quy chế mới về tiếp công dân

Bộ Công Thương ban hành quy chế mới về tiếp công dân

Cập nhật: 09:22 - 17/02/2017
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định số 440/QĐ-BCT Ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ.
TTND có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu để xác minh

TTND có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu để xác minh

Cập nhật: 07:21 - 17/02/2017
(Thanh tra)- Là quy định tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND).
Cần kiểm soát mối quan hệ gia đình của quan chức

Cần kiểm soát mối quan hệ gia đình của quan chức

Cập nhật: 10:31 - 15/02/2017
Theo nghiên cứu, việc ưu ái người thân còn tồn tại và gần 40% đã trải nghiệm khá tiêu cực khi phát hiện có chạy chọt, thông thầu trong lần đấu thầu gần nhất của khu vực công.
Phải có kế hoạch trước khi tiến hành cuộc giám sát

Phải có kế hoạch trước khi tiến hành cuộc giám sát

Cập nhật: 10:13 - 14/02/2017
(Thanh tra) - Là một trong những nội dung tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND).
Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Cập nhật: 07:58 - 14/02/2017
(Thanh tra) - Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.
Những trường hợp bị thu hồi đất

Những trường hợp bị thu hồi đất

Cập nhật: 10:42 - 11/02/2017
Mới đây Chính phủ đã ban hành nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một loạt các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 3-3. trong đó, đáng chú ý là bổ sung quy định về việc thu hồi đất.
Bị bãi nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ

Bị bãi nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ

Cập nhật: 07:14 - 10/02/2017
(Thanh tra)- Là một trong những nội dung quy định tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND).
Phóng viên công tác 2 năm liên tục sẽ đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo

Phóng viên công tác 2 năm liên tục sẽ đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo

Cập nhật: 20:32 - 08/02/2017
(Thanh tra) - Theo Thông tư 49/2016/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, kể từ ngày 15/2/2017, việc cấp, đổi thẻ nhà báo sẽ diễn ra trong 2 đợt vào các thời điểm là ngày 1/1 và ngày 21/6 hàng năm.
trong tổng số: 76 trang
Theo bạn tình hình chống tham nhũng hiện nay của nước ta như thế nào?
Gửi khảo sát  Xem kết quả