Về bài “Áp dụng pháp luật không đúng, làm khổ dân”

Cập nhật: 28/08/2018 20:32

(Thanh tra)- Ngày 21/8, Báo Thanh tra đăng ý kiến của Luật gia, nhà báo Nguyễn Chấn trao đổi ý kiến từ góc nhìn pháp lý đối với trường hợp xây dựng nhà ở của gia đình cụ Trần Thị Cửu, 80 tuổi (xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội).

Về bài “Áp dụng pháp luật không đúng, làm khổ dân”
Công chức xây dựng ký tên vào biên bản về đất đai do UBND xã Tiến Thịnh lập ngày 16/7/2018

Theo đó, ngày 16/7/2018,  khi gia đình cụ Cửu đang tổ chức thi công xây dựng nhà ở thì bị UBND xã lập biên bản yêu cầu phải dừng lại; nếu không, sẽ cưỡng chế do nguồn gốc đất là đất ao (chuôm) gia đình vẫn chưa chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại biên bản này, UBND xã yêu cầu gia đình cụ Trần Thị Cửu “ngừng ngay việc xây, nếu gia đình không chấp hành thì xã sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật; rằng, gia đình cụ Cửu “đã đồng ý với kết luận của UBND xã là ngừng ngay việc xây dựng trên thửa đất này và đề nghị UBND xã lập hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền cho “gia đình chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở mọi chi phí gia đình chịu trách nhiệm”. Biên bản này do ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch ký tên, đóng dấu UBND xã và người ghi biên bản là công chức địa chính Phạm Văn Quý. Ký tên vào biên bản còn có một số “người liên quan” trong đó đáng chú ý nhất là ông Nguyễn Thái Học, công chức xây dựng huyện Mê Linh cũng ký tên vào biên bản này.

Một số bạn đọc đặt câu hỏi:

Câu hỏi 1: Công chức thanh tra xây dựng huyện Mê Linh có tên là Nguyễn Thái Học “liên quan” gì đến sự việc này mà lại ký tên vào biên bản do xã lập?

Trả lời: Thực ra, công chức xây dựng này “có liên quan” và làm đúng chức trách của mình nếu ông ấy giải thích cho UBND xã Tiến Thịnh hiểu và tôn trọng pháp luật; theo đó, nhận thức được rằng trường hợp xây dựng của gia đình cụ Trần Thị Cửu được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại mục k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng, vì đây là “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa”. Đáng tiếc, công chức xây dựng này đã ký tên vào một biên bản sai trái (trái quy định tại mục k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng) lại mang tính chất “dọa dẫm”: Phải “ngừng ngay việc xây, nếu gia đình không chấp hành thì xã sẽ tổ chức cưỡng chế”(?).

Đề nghị Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra và có ý kiến về việc này.

Câu hỏi 2: Biên bản của UBND xã yêu cầu “gia đình chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở”. Nội dung này có phù hợp quy định của pháp luật không?

Trả lời: Nội dung này cũng hoàn toàn trái pháp luật, vì gia đình cụ Trần Thị Cửu sử dụng đất liên tục ổn định từ trước 15/10/1993 đến nay nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp người sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không có cơ sở để “chuyển mục đích sử dụng đất”; bởi, tại Khoản 1 Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP “Về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất”, Chính phủ quy định điều kiện đầu tiên cần phải có để “chuyển mục đích sử dụng đất” là người sử dụng phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường”).

Đối với sự việc nêu trên, đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) chỉ đạo kiểm tra và có ý kiến.

Luật gia, nhà báo Nguyễn Chấn

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica