Thu hẹp một bước cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập

Cập nhật: 30/11/2018 09:39

(Thanh tra)- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cho hay, Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN - sửa đổi) đã có bước tiến quan trọng về chế định kiểm soát, tài sản thu nhập.

Thu hẹp một bước cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập
Ảnh minh họa

"Nếu như Luật hiện hành chỉ quy định về minh bạch tài sản, thu nhập thì lần này chuyển sang chế định kiểm soát tài sản, thu nhập và kiện toàn cơ quan làm việc này theo hướng không để phân tán ở các đơn vị từ địa phương đến trung ương như trước đây mà tăng cường một bước tính tập trung", ông Cường nói.

Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản từ Giám đốc Sở trở lên

Luật PCTN hiện hành quy định cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập là cơ quan quản lý trực tiếp người có nghĩa vụ kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Quy định này dẫn đến quá nhiều cơ quan có chức năng quản lý bản kê khai và xác minh tài sản, thu nhập; cán bộ làm công tác này thực chất là cán bộ làm công tác tổ chức thiếu nghiệp vụ, kinh nghiệm về kiểm soát tài sản, thu nhập dẫn đến việc thực hiện còn hình thức, hiệu quả thấp.

Để khắc phục những hạn chế, Luật PCTN (sửa đổi) đã quy định mô hình cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo hướng tăng cường một bước tính tập trung.

Cụ thể, tại Điều 30, Luật giao Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người kê khai còn lại công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhà nước.

Còn các cơ quan khác và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Luật PCTN (sửa đổi) quy định, chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, thu nhập của người kê khai công tác trong cơ quan, tổ chức mình.

Theo đó, cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu kiểm soát tài sản, thu nhập của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và người có nghĩa vụ kê khai khác thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, trừ trường hợp quy định tại Luật này.

Văn phòng Chủ tịch nước kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước.

TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại TAND, Viện KSND, Kiểm toán Nhà nước.

Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác trong hệ thống cơ quan, tổ chức đó.

Quá trình kiểm soát tài sản phải giữ bí mật thông tin

Bên cạnh tăng cường một bước tính tập trung, Luật PCTN mới cũng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Theo đó, cơ quan này có nhiệm vụ: Quản lý, cập nhật bản kê khai và các thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập; giữ bí mật thông tin thu thập được trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập; áp dụng hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Cơ quan Kiểm soát tài sản, thu nhập cũng có nhiệm vụ cung cấp bản kê khai, thông tin, dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.

Trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Luật cũng quy định, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền: Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập.

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập; Xác minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập;

Ngoài ra, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập còn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đang quản lý tài sản, thu nhập áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu nhập; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu nhập phục vụ việc xác minh.

Các yêu cầu trên phải được thực hiện bằng văn bản do Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập, người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ký. Trình tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết.

Luật PCTN (sửa đổi) đã được Quốc hội xem xét qua 3 kỳ họp và sẽ có hiệu lực từ 1/7/2019.

Thảo Nguyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica