Người khiếu nại chết mà không có người thừa kế thì sẽ đình chỉ giải quyết

Cập nhật: 02/11/2018 10:36

(Thanh tra)- Là một trong những quy định các trường hợp tạm đình chỉ trong giải quyết khiếu nại (KN) được TS.Trần Văn Long (Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra) đưa ra tại đề tài nghiên cứu khoa học “Tạm đình chỉ và đình chỉ việc giải quyết KN”.

Đình chỉ giải quyết KN có thể là quyết định giải quyết cuối cùng

Theo TS Long, đình chỉ việc KN là chấm dứt giải quyết việc KN khi có những điều kiện nhất định, được thực hiện bởi người có thẩm quyền giải quyết KN.

Mặt khác, đình chỉ việc giải quyết KN là một phương thức giải quyết KN đặc biệt, chấm dứt các hoạt động nghiệp vụ nhằm giải quyết vụ việc KN, đóng lại việc giải quyết vụ việc mà không cần thực hiện đầy đủ các thủ tục như một vụ việc thông thường. Việc đình chỉ giải quyết KN cũng có thể là một chế tài nhằm áp dụng trong trường hợp KN có vi phạm về thủ tục. Nếu đình chỉ việc giải quyết KN ở lần giải quyết KN lần 2 thì sẽ phát sinh hiệu lực của quyết định giải quyết lần 1 và có thể coi đây là quyết định giải quyết KN cuối cùng.

Về cơ sở của việc đình chỉ tạm thời việc giải quyết KN, TS Long cho biết, việc KN thể hiện ý chí chủ quan của người KN, trên cơ sở đề nghị của người có thẩm quyền yêu cầu xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính mà người đó cho là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi và lợi ích của mình. Do vậy, nếu người KN không thể hiện, không mong muốn tiếp tục thực hiện KN, không tiếp tục thể hiện ý chí của mình trong quá trình giải quyết KN nữa, người KN không thể tiếp tục KN nhưng không ủy quyền thì cần thiết thực hiện việc đình chỉ hoặc tạm đình chỉ tùy theo từng trường hợp cụ thể. Đây có thể coi là nguyên nhân chính, là điều kiện để thực hiện đình chỉ hay tạm đình chỉ trong giải quyết KN.

Việc đình chỉ KN còn liên quan đến tiến độ giải quyết KN, vì đây là nguyên nhân làm điều kiện cho việc tạm đình chỉ giải quyết KN.

Tuy nhiên, TS Trần Văn Long cũng cho rằng, về mặt lý luận, có khả năng kết quả giải quyết một vụ việc khác sẽ cung cấp cơ sở để cho thấy việc KN không có căn cứ, điều này dẫn đến việc đình chỉ KN hay đình chỉ giải quyết KN ở lần 2. Đối với việc hết thời hạn mà vẫn chưa giải quyết được vì lý do khách quan cũng có thể là điều kiện của việc đình chỉ vụ việc, vì không thể kéo dài mãi việc giải quyết.

Chưa có thiết chế cho việc đình chỉ giải quyết KN

Trên thực tế, theo Điều 10, Luật KN thì đã xác lập việc đình chỉ giải quyết KN, chấm dứt việc thực hiện các nghiệp vụ trong giải quyết vụ việc, kết thúc việc giải quyết. Sau khi có quyết định đình chỉ giải quyết KN, sau 30 ngày nếu người KN không tiếp tục KN thì sẽ không được KN tiếp. Vì vậy, có thể coi đây là quyết định đình chỉ việc giải quyết KN lần 1 hoặc lần 2 mà không phải là quyết định đình chỉ vụ việc KN.

Ngoài ra, tại Khoản 6, Điều 11 quy định "thời hiệu, thời hạn KN đã hết mà không có lý do chính đáng", việc này không thụ lý giải quyết là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, nếu chỉ không thụ lý và tuyên bố việc không thụ lý bằng một văn bản hành chính thông thường sẽ chưa thực sự triệt để, dẫn đến vẫn có đơn KN tiếp. Trong trường hợp này, cần ban hành quyết định đình chỉ vụ việc KN.

Mặt khác, "người KN không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp". Trường hợp này vẫn có khả năng khác nhau, hoặc người KN không còn người đại diện hợp pháp hoặc vẫn còn mà pháp luật chưa xác định được, nếu không còn người đại diện hợp pháp nữa thì cần thiết phải ra quyết định đình chỉ vụ việc KN, để chấm dứt việc thực hiện quyền KN. Do lúc này ý chí người KN đã không còn thể hiện được mong muốn tiếp tục thực hiện quyền KN của mình.   

Thực tiễn ở một số địa phương cho thấy, xuất hiện nhiều trường hợp như việc người KN vụ việc đang được giải quyết thì bị đi tù, người KN mời nhiều lần nhưng không có mặt... Việc thiếu vắng các quy định đầy đủ về vấn đề này dẫn đến những khó khăn trong thực tiễn giải quyết các vụ việc KN.

Cần quy định cụ thể các trường hợp đình chỉ giải quyết KN

Trên cơ sở đó, Ban Chủ nhiệm đã kiến nghị, các quy định khung về vấn đề này cần được xác lập trong Luật KN (sửa đổi), trong đó quy định cụ thể các trường hợp đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết KN và hậu quả pháp lý của nó. 

TS Trần Văn Long đưa ra, các nội dung quy định các trường hợp đình chỉ trong giải quyết KN như: Vụ việc KN do người KN rút đơn, người KN chết mà không có người thừa kế; đang trong quá trình xác minh, giải quyết thì người KN mất năng lực hành vi dân sự mà không có người đại diện hợp pháp; tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản mà không có người kế thừa các quyền và nghĩa vụ liên quan; có cơ sở rõ ràng về nội dung KN không đúng ở ngay giai đoạn thụ lý giải quyết KN; người KN đã được mời đến làm việc nhiều lần nhưng không đến làm việc.

Trường hợp tạm đình chỉ việc giải quyết KN như: Người KN là cá nhân đã chết; các cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể mà chưa có cá nhân, cơ quan, tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ trong KN; đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật; đã hết thời hạn giải quyết KN mà người KN không thể có mặt theo yêu cầu vì lý do chính đáng; cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan khác hoặc vụ việc khác có liên quan; người KN vì lý do ốm đau không thể tiếp tục thực hiện việc KN mà không thể ủy quyền cho người khác; người KN đi khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian xác minh KN mà không ủy quyền cho người khác khiến cho người xác minh không thể làm việc được với người KN…

Tạ Quang Tuấn

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica