Không có căn cứ pháp lý ban hành Quyết định 3899

Cập nhật: 29/07/2016 08:29

(Thanh tra)- Khi chưa sáp nhập thành tỉnh AB, ngày 19/6/2008, UBND tỉnh A ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại (KN) lần 2 đối với KN của gia đình ông Vũ Hữu K. Trước đó, tại Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 18/2/2008 giải quyết KN lần đầu, UBND huyện P đã bác yêu cầu được công nhận quyền sử dụng đối với thửa đất số 680 của hộ ông K.

Theo Quyết định số 532/QĐ-UBND: Trước năm 1979, gia đình ông K sử dụng toàn bộ thửa đất 680 diện tích 240m2 trồng cây cối; sau khi cụm dân cư số 9 xây dựng hội trường xóm (1979), gia đình ông tiếp tục sử dụng 60m2 đất trên thửa này để trồng cây, sau đó sử dụng làm sân và lối đi. Sau khi Nhà nước thu hồi 34,8m2 để mở rộng quốc lộ, diện tích còn lại là 25,2m2. Một hộ khác là gia đình ông Nguyễn Văn Đ sử dụng 42m2, sau khi thu hồi 15m2 thì diện tich còn lại là 27m2.

UBND tỉnh A cho rằng UBND huyện P đã chấp nhận bồi thường phần diện tích 15m2 của gia đình ông Đ “theo giá đất ở”, thì gia đình ông K cũng cần được xem xét bồi thường đối với phần diện tích đất mà gia đình đã sử dụng “để đảm bảo công bằng, không gây khiếu kiện” nên đã sửa Quyết định 243/QĐ-UBND theo hướng lập dự toán bổ sung bồi thường “theo giá đất ở” đối với diện tích 34,8m2 và làm thủ tục hợp thức diện tích đất còn lại 25,2m2 cho gia đình ông K. Tuy nhiên, sau khi quyết định giải quyết KN lần 2 có hiệu lực pháp luật, UBND huyện P vẫn không thực hiện để rồi hơn 2 năm sau, ngày 10/8/2010, tỉnh mới AB được thành lập đã ra Quyết định số 3899/QĐ-UBND không chấp nhận KN của hộ ông K (đề nghị được công nhận quyền sử dụng, được bồi thường về đất), với các lý do như: Hộ gia đình này “không kê khai đăng ký quyền sử dụng và làm nghĩa vụ” và năm 1995 đã “lấn chiếm đất công”…

Theo UBND tỉnh AB: Quyết định số 3899/QĐ-UBND là “quyết định giải quyết lần 2” và “thay thế Quyết định số 532/QĐ-UBND” của UBND tỉnh A trước đây”.

Tỉnh AB nói như vậy có đúng không?

Nguyễn Phương Thảo (Thanh Thủy, Phú Thọ)

Ý kiến của chúng tôi

I. Căn cứ giải thích tại Khoản 16 Điều 2 Luật KN, tố cáo (thời điểm 2008 - 2010) quyết định giải quyết KN lần hai của UBND tỉnh A (Quyết định 532/QĐ-UBND) là “quyết định giải quyết KN có hiệu lực pháp luật” nếu “trong thời hạn do pháp luật quy định người KN không KN tiếp, không khởi kiện vụ án hành chính tại toà án”.

UBND huyện P không thực hiện quyết định của UBND tỉnh A giải quyết KN có hiệu lực pháp luật là hành vi vi phạm quy định tại Điều 8 Luật KN, tố cáo: Quyết định giải quyết KN có hiệu lực pháp luật phải được cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan nghiêm chỉnh chấp hành”.

II. Trong các thẩm quyền giải quyết KN của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu tại Điều 23 Luật KN, tố cáo không thấy có quy định nào giao UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “giải quyết KN lần 2” đối với KN mà trước đó đã được UBND cùng cấp giải quyết. Vì vậy, không có căn cứ pháp lý để UBND tỉnh mới AB ban hành Quyết định số 3899/QĐ-UBND.

III. Tại Điều 8, Luật KN, Tố cáo yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan nghiêm chỉnh chấp hành “quyết định giải quyết KN có hiệu lực pháp luật” (trong trường hợp này, Quyết định số 532/QĐ-UBND của UBND tỉnh A là “quyết định giải quyết KN có hiệu lực pháp luật”). Các cơ quan Nhà nước huyện P đã vi phạm quy định Điều 8, Luật KNTC khi không căn cứ Quyết định 532/QĐ-UBND mà căn cứ vào “văn bản khác” do UBND tỉnh AB ban hành (không có căn cứ pháp lý) để giải quyết các công việc liên quan đến đất đai và người dân là không đúng, cần xem xét lại.

IV. Một số cơ quan Nhà nước có xu hướng sử dụng thuật ngữ “đất công” trong áp dụng pháp luật. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường: "Việc sử dụng thuật ngữ “đất công” để áp dụng pháp luật là không đúng”, (trích “Hỏi - Đáp pháp luật về tài nguyên môi trường” do NXB Bản đồ xuất bản). Theo sách này giải thích: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vì vậy, không có sở hữu tư nhân về đất đai nên không có khái niệm “đất tư”, mà đất đai ở nước ta thuộc sở hữu toàn dân nên cũng có thể gọi toàn bộ vốn đất đai quốc gia dù đã giao, đã cho thuê hay chưa được giao, cho thuê… đều là đất công”. Đặc biệt, cần lưu ý: Đối với người sử dụng đất mà thời điểm bắt đầu sử dụng từ trước 15/10/1993, cho dù không có giấy tờ “chuẩn” về quyền sử dụng, Luật Đất đai hiện hành không “khắt khe” buộc họ phải… “nghiêm” ở mức độ cao (như không lấn chiếm “đất công”, phải “kê khai đăng ký quyền sử dụng và làm nghĩa vụ”, hay phải có “giấy tờ hợp pháp về thừa kế”…) thì mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mới được bồi thường về đất, khi đất họ đang sử dụng bị Nhà nước thu hồi. Mong các cơ quan có thẩm quyền đừng “làm khó” dân.

 Luật gia, nhà báo Nguyễn Chấn

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica