Hạn chế sự can thiệp của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước vào hoạt động thanh tra

Cập nhật: 02/11/2018 10:10

(Thanh tra)- Ngày 1/11, Ban Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ tổ chức hội thảo hoàn thiện đề tài "Tổ chức của các cơ quan thanh tra Nhà nước theo hướng tập trung - Cơ sở lý luận và giải pháp" do ThS. Hoàng Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm. Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Đinh Văn Minh chủ trì.

Hạn chế sự can thiệp của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước vào hoạt động thanh tra
Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: TH

Ban Chủ nhiệm đề tài cho biết, trong thời gian qua, tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra Nhà nước có những bất cập, hạn chế, không phát huy được tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan thanh tra; thậm chí làm giảm tính đúng đắn, khách quan của các kết luận, kiến nghị thanh tra.

Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến vị trí, vai trò và hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra. 

Bên cạnh đó, làm giảm uy tín, vị thế của các cơ quan thanh tra trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. 

Các bất cập này do nhiều nguyên nhân trực tiếp liên quan đến việc thiếu tính tập trung, thống nhất, sự độc lập cần thiết trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra.

Hiện nay, Luật Thanh tra quy định hệ thống các cơ quan thanh tra Nhà nước gồm các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính như Thanh tra Chính phủ, thanh tra tỉnh, huyện và cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực như thanh tra bộ, sở. Vị trí, vai trò và các cơ quan thanh tra được xác định là cơ quan tham mưu của cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp thực hiện quản lý, tiến hành về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Trong thực tế, cơ quan thanh tra chỉ là cơ quan giúp thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, trên cơ sở đó, thủ trưởng các cơ quan ra quyết định thanh tra, chỉ đạo cuộc thanh tra và ký kết luận thanh tra... 

Việc phụ thuộc quá nhiều vào thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp đã dẫn đến thiếu tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan thanh tra, làm ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra.

Mặt khác, pháp luật quy định việc bổ nhiệm chánh thanh tra phải có sự thống nhất với lãnh đạo cơ quan thanh tra cấp trên, nhưng thực tiễn hoàn toàn do ý chí chủ quan của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan thanh tra cấp trên thường không có vai trò trong việc bổ nhiệm hay luân chuyển, điều động người đứng đầu cơ quan thanh tra cấp dưới...

Trên cơ sở đó, đề tài đã tiến hành nghiên cứu nhằm làm rõ nhu cầu, sự cần thiết tăng cường tính chủ động, chịu trách nhiệm trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra, hạn chế sự can thiệp của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước vào các hoạt động thanh tra, chi phối hoạt động thanh tra bằng cách tiếp cận theo hướng tổ chức các cơ quan thanh tra theo hướng tập trung.

Điều này nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế hiện nay trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra, đó là sự phụ thuộc lớn vào thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp, ảnh hưởng đến sự độc lập, khách quan trong các hoạt động của các cơ quan thanh tra...

Cho ý kiến tại hội thảo, đại diện Viện Nhà nước và Pháp luật cho rằng, đây là một đề tài hay mang tính ứng dụng cao, các kiến nghị, giải pháp khả thi, kết cấu hợp lý, và có quá trình nghiên cứu công phu...

Tuy nhiên, vị này cũng đề nghị, khi hoàn thiện đề tài, Ban Chủ nhiệm cần làm rõ quan điểm tiếp cận đề tài; tính chất của đề tài; trong phần giải pháp cần nêu thêm việc tinh gọn bộ máy thanh tra...

Nguyên Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào nhận định: Đây là đề tài quan trọng, thiết thực cho việc chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Thanh tra tới đây.

Cũng đồng quan điểm với Viện Nhà nước và Pháp luật, TS Lê Tiến Hào cũng cho rằng, việc nghiên cứu cần phải ứng dụng cao, phải nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, có chất lượng, hiệu quả, hiệu lực; giải pháp phải có tính khả thi cao.

Để hoàn thiện Ban Chủ nhiệm cần nghiên cứu theo 2 hướng: Tăng cường sự chỉ đạo trực tiếp từ cơ quan thanh tra cấp trên chỉ đạo thanh tra cấp dưới, trong đó có chỉ đạo về công tác cán bộ.

Về mô hình tổ chức, nên làm rõ tập trung ở thanh tra cấp tỉnh như thế nào, thanh tra huyện bỏ hay không bỏ, sáp nhập như thế nào cần làm rõ điều này để tránh sự hiểu nhầm; hay việc nhập thanh tra huyện với kiểm tra huyện vào thì là do ai quản lý? 

Giải thích thêm về nguyên nhân thiếu sự tập  trung, TS Lê Tiến Hào cho rằng, là do thiếu sự chỉ đạo thống nhất từ cấp trên xuống cấp dưới, từ công tác lãnh đạo đến công tác cán bộ.

Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm đề tài cần bổ sung về việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan thanh tra theo hướng chuyên nghiệp.

TS Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra đồng tình với quan điểm của Ban Chủ nhiệm trong các giải pháp hoàn thiện cơ quan thanh tra theo hướng tập trung.

TS Khanh cho rằng, đề tài nên đặt vấn đề trong bối cảnh hiện nay, ngay từ phần mở đầu cần làm rõ những vấn đề cản trở như sự chồng chéo giữa cơ quan thanh tra, kiểm tra để từ đó mới có cơ sở để tổ chức cơ quan Thanh tra theo hướng tập trung.

Về phần giải pháp, cần phải nâng cao nhận thức bản chất hoạt động thanh tra, phân định giữa thanh tra và kiểm toán, giữa thanh tra cấp trên cấp dưới mới thiết lập được chức năng và quyền hạn, mối quan hệ giữa các cấp cơ quan thanh tra.

Ngoài ra, đề tài cũng cần bổ sung thêm việc tập trung trong hướng dẫn nghiệp vụ quản lý đào tạo...

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica