Bộ Nội vụ khai trương bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật: 17/06/2019 21:14

(Thanh tra)- Chiều ngày 17/6, Bộ Nội vụ tổ chức khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là Bộ thứ ba trong các Bộ, ngành Trung ương đưa Bộ phận một cửa vào hoạt động.

Bộ Nội vụ khai trương bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi lễ

Ngày 27/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 448/QĐ-BNV công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ, bao gồm 08 thủ tục hành chính tiếp nhận trên hệ thống Một cửa điện tử hoặc tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa, qua đường Bưu chính công ích và 25 thủ tục hành chính tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua đường Bưu chính công ích.

Đến thời điểm này, Bộ Nội vụ đã xây dựng và công bố 235 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực công chức, viên chức; tổ chức, biên chế; tổ chức phi chính phủ; chính quyền địa phương; công tác thanh niên; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng, trong đó: 112 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Trung ương; 71 thủ tục hành chính do cấp tỉnh giải quyết; 37 thủ tục hành chính do cấp huyện giải quyết và 15 thủ tục hành chính do cấp xã giải quyết.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cùng đại diện các đơn vi cắt băng khai trương bộ phận một cửa

Để triển khai có hiệu quả, giảm các thủ tục phiền hà cho người dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, tại lễ khai trương,  Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xác định rõ phạm vi, nội dung, quy trình xử lý các thủ tục cần thực hiện: xác định tổng số thủ tục hành chính cấp Trung ương tại Bộ Nội vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ; xác định rõ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, từ khâu tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả.

Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện, cắt giảm các quy trình, thủ tục; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính với người dân, tổ chức.

Nghiên cứu, hiện đại hóa trang thiết bị và hoạt động của Bộ phận một cửa; ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Nội vụ, giảm tối đa việc đi lại, giao dịch của người dân, tổ chức.

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức coi đây khâu đột phá của Bộ, là thước đo sự hài lòng của người dân, tổ chức với Bộ Nội vụ, từ đó, có ý thức, trách nhiệm hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan…

Phương Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica