Phú Thọ:

Thu hồi đất kiểu... “3 chưa”

Cập nhật: 08/06/2018 09:37

(Thanh tra)- Chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có Quyết định thu hồi đất, chưa có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường theo quy định, thế nhưng UBND xã Hà Lộc (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã thu hồi, kiểm đếm, bồi thường đất, cây cối, vật kiến trúc của các hộ dân tại đồi Ma Đốc (khu 13, xã Hà Lộc). Nhiều sai phạm đã được kết luận và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Thu hồi đất kiểu... “3 chưa”
Ông Trần Văn Châu phản ánh về khu đất của nhà ông tại đồi Ma Đốc bị xã Hà Lộc thu hồi kiểu “3 chưa”. Ảnh: HO

UBND thị xã Phú Thọ nhận được đơn thư của công dân nội dung liên quan đến thu hồi đất của một số hộ dân tại đồi Ma Đốc thuộc khu 13, xã Hà Lộc không đúng mục đích để mở rộng đường 35m như thông báo ban đầu đối với các hộ dân mà để chia chác cá nhân cho một số cán bộ xã.

Theo xác minh của Thanh tra thị xã, hiện trạng các thửa đất theo công dân phản ánh gồm các gia đình: Trần Quang Viễn, Trần Kim Phượng, Hà Thị Gọn và Trần Văn Châu tại khu đồi Ma Đốc, khu 13, xã Hà Lộc đã được UBND xã Hà Lộc thu hồi, bồi thường cho các hộ dân và san gạt mặt bằng từ năm 2013.

Ngày 5/11/2013, UBND thị xã Phú Thọ ban hành Quyết định 1542c/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết chia ô phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu vực đồi Ma Đốc.

Trên cơ sở quyết định trên, xã Hà Lộc thực hiện thu hồi, kiểm đếm, bồi thường cho các hộ dân gồm các bước và có hồ sơ: lập biên bản kiểm đếm chi tiết căn cứ vào Quyết định 1542c/QĐ-UBND; biên bản xác nhận và cam kết về nguồn gốc sử dụng đất; biên bản bàn giao đất đã hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ (3/12/2013); danh sách nhận tiền của 5 hộ dân.

Thực tế, sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, UBND xã Hà Lộc để Công ty cổ phần cơ giới 4 thực hiện múc đất san gạt mặt bằng, lấy đất từ đó đi thực hiện đắp nền dự án giao thông thôn gò Trám khu 8 xã Hà Lộc. Việc múc đất, san gạt này giữa UBND xã Hà Lộc và Công ty cơ giới 4 được UBND thị xã Phú Thọ xác định là không được lập biên bản hay thỏa thuận gì bằng văn bản.

Đáng chú ý, theo báo cáo của UBND xã Hà Lộc, xã này mới tạm tính và ứng kinh phí để chi trả cho các hộ dân, nguồn kinh phí này do công ty Cơ giới 4 cho xã vay để công ty lấy đất đắp nền thi công đường giao thông dự án đường Gò Trám (khu 8, xã Hà Lộc), sau này khi có tiền bán đấu giá sẽ trả lại...

UBND thị xã Phú Thọ kết luận: căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan thể hiện, UBND xã Hà Lộc đã thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có đất thuộc diện phải thu hồi và các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho UBND xã. UBND xã đã cho san gạt đối với phần diện tích đất nói trên xong thời điểm cuối năm 2013. Tuy nhiên, việc thu hồi, kiểm đếm, bồi thường đất, cây cối, vật kiến trúc của các hộ dân có liên quan chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có Quyết định thu hồi đất, chưa có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, hiện trạng các thửa đất bị thu hồi đang do UBND xã quản lý, chưa thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Kết luận của thị xã Phú Thọ nêu rõ: “Việc thu hồi đất của UBND xã Hà Lộc đối với ông Trần Văn Châu và một số hộ dân tại đồi Ma Đốc có những sai phạm: Thực hiện không đúng trình tự, thủ tục theo quy định Luật Đất đai 2003 và Nghị định 84/2007/NĐ-CP; thực hiện không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 24, 25, Quyết định 1467/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ; ghi nội dung biên bản kiểm đếm trích dẫn quyết định không đúng về việc quy hoạch xen ghép đất ở tự xây, thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất tại khu 13, khu 14 xã Hà Lộc; vay Công ty cơ giới 4 không lập giấy tờ, không có hợp đồng, không hạch toán và ngân sách xã, không thông qua HĐND xã là chưa đúng nguyên tắc tài chính”.

UBND thị xã Phú Thọ yêu cầu UBND xã Hà Lộc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân để xảy ra những sai phạm. Đồng thời, phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện lại quy trình, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Oanh Hữu

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica