Phường Yết Kiêu (Hà Đông, Hà Nội) xác nhận hồ sơ 1 thửa đất bán cho 2 người: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Cập nhật: 23/04/2019 12:01

(Thanh tra)- Năm 2009, UBND phường Yết Kiêu có biên bản kiểm tra hiện trạng và xác nhận bà Hồng nhận chuyển nhượng của bà Thanh 23m2 đất/tổng diện tích thửa đất 46m2 (chưa tách thửa do không đủ diện tích theo quy định). Năm 2011, UBND phường Yết Kiêu tiếp tục xác nhận hộ bà Thanh sử dụng toàn bộ diện tích 46m2 và xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ cho việc chuyển quyền sử dụng đất giữa bà Thanh và ông Tuấn Anh. Mới đây, UBND TP Hà Nội đã kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với sự việc nêu trên.

Phường Yết Kiêu (Hà Đông, Hà Nội) xác nhận hồ sơ 1 thửa đất bán cho 2 người: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
Trụ sở UBND phường Yết Kiêu, quận Hà Đông. Ảnh: TK

Bà Nguyễn Thị Thanh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cho thửa đất tại số 17, ngõ 1 phố Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, có diện tích 46m2 từ 3/7/1998.

Năm 2009, bà Thanh chuyển nhượng ½ thửa đất cho bà Đỗ Thị Hồng, việc chuyển nhượng không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về việc chia tách thửa (không đủ điều kiện tối thiểu khi chia tách); tuy nhiên, ngày 7/11/2009, UBND phường Yết Kiêu có biên bản kiểm tra hiện trạng thửa đất và đã xác nhận việc hộ bà Hồng nhận chuyển nhượng ½ thửa đất và sử dụng ổn định vào mục đích ở.

Năm 2011, UBND phường Yết Kiêu tiếp tục xác nhận cho hộ bà Thanh sử dụng toàn bộ thửa đất diện tích 46m2 và xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ cho việc chuyển quyền sử dụng đất giữa bà Thanh và ông Đỗ Tuấn Anh.

Liên quan đến sự việc trên, công dân đã làm đơn tố cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông, nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu, Văn phòng đăng ký QSDĐ quận Hà Đông, có hành vi vi phạm trong quá trình thẩm định để cấp GCN QSDĐ số 73759 ngày 21/9/2011 cho ông Đỗ Tuấn Anh chồng lấn vào diện tích đất bà Đỗ Thị Hồng đang sử dụng (diện tích đất này bà Hồng nhận chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Thanh từ năm 2009).

UBND TP Hà Nội kết luận nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Trường Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông, bỏ qua việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất trong quá trình thẩm định để đăng ký biến động cấp lại GCN QSDĐ số 73759 ngày 21/9/2011 cho ông Đỗ Tuấn Anh, là tố cáo sai. Cụ thể:

Văn phòng đăng ký QSDĐ quận Hà Đông (nay là Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh quận Hà Đông) thực hiện đính chính tên chủ sử dụng đất tại GCN QSDĐ số L070747 ngày 3/7/1998 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) và hồ sơ đăng ký biến động (chuyển nhượng) QSDĐ, cấp lại GCN cho hộ ông Đỗ Tuấn Anh theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 106, Điều 107 Luật Đất đai năm 2003; Điều 23 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Điều 28, Điều 30, Điều 38 Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 1/12/2009 của UBND TP Hà Nội. Nội dung các điều, khoản trên không quy định khi đính chính tên chủ sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân phải kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thành phần hồ sơ có xác nhận của UBND phường Yết Kiêu.

Tuy nhiên, quá trình lập hồ sơ cấp GCN QSDĐ cho ông Đỗ Tuấn Anh, UBND quận Hà Đông đã cấp GCN QSDĐ cho ông Đỗ Tuấn Anh chồng lấn lên phần diện tích năm 2009 bà Thanh đã chuyển nhượng cho bà Hồng là 23m2, được UBND phường Yết Kiêu xác nhận vị trí, diện tích đất tại thực địa; sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình bà Hồng đã quản lý, sử dụng diện tích này. Do đó, GCN QSDĐ mà UBND quận Hà Đông đã cấp cho ông Đỗ Tuấn Anh cần được UBND quận Hà Đông kiểm tra, kết luận theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội kết luận đối với nội dung công dân tố cáo lãnh đạo UBND phường Yết Kiêu có hành vi vi phạm trong quá trình thẩm định để cấp GCN QSDĐ cho ông Đỗ Tuấn Anh đối với diện tích đất tại số 17, ngõ 1 phố Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, là tố cáo đúng.

UBND TP Hà Nội đã giao cho Chủ tịch UBND quận Hà Đông xem xét, giải quyết nội dung tố cáo của công dân đối với lãnh đạo UBND phường Yết Kiêu theo quy định. Kiểm tra, xem xét việc cấp GCN QSDĐ số BĐ73759 ngày 21/9/2011 cho ông Đỗ Tuấn Anh chồng lấn vào diện tích đất bà Hồng đang sử dụng (nhận chuyển nhượng của bà Thanh từ năm 2009); có văn bản trả lời người tố cáo theo quy định.

Thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND quận Hà Đông chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an quận Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Thanh (đã chuyển nhượng ½ thửa đất cho bà Đỗ Thị Hồng năm 2009, sau đó lại chuyển nhượng tiếp toàn bộ thửa đất cho ông Đỗ Tuấn Anh năm 2011) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Kiên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica