Viết tiếp bài “Một cửa hàng bán xăng dầu của hai thương quyền” tại Đông Anh:

Đất của Cửa hàng xăng dầu số 57 Vân Trì là đất ở

Cập nhật: 02/11/2019 21:01

(Thanh tra) – Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu mà Sở Công thương thành phố Hà Nội đã cấp cho Công ty TNHH gas An Bình tại cửa hàng xăng dầu số 57 Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, nhưng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Đông Anh cấp là của ông Trần Hữu Thanh được ghi là đất ở.

Đất của Cửa hàng xăng dầu số 57 Vân Trì là đất ở
Treo bảng hiệu bán xăng, dầu Petrolimex nhưng cửa hàng 57 phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh nhập bán cả xăng của Doanh nghiệp Tư nhân Huấn Hòa. Ảnh: ND

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 760 ngày 24/6/2019 của Sở Công thương Hà Nội cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu Vân Trì (địa chỉ 57 phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh) thuộc Công ty TNHH Gas An Bình (được chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân Thiên An) với mã số doanh nghiệp là 01011167894.

Trước đó, ngày 10/6/2014 Sở Công thương Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 483 tại vị trí này cho Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An với mã số doanh nghiệp là 0103034656 với thời hạn 5 năm đến ngày 10/6/2019.

Ngày 30/5/2016, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An đã ký Hợp đồng kinh tế số 17 với Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (Petajico Hà Nội), có thời hạn đến hết ngày 31/12/2021. Theo đó, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An được hưởng các quyền lợi hợp pháp từ việc nhận quyền thương mại, nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Petrolimex của Petajico Hà Nội theo hợp đồng để tiến hành các hoạt động kinh doanh tại cơ sở kinh doanh (cửa hàng xăng dầu) của mình. Số lượng xăng, dầu hàng tháng Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An sẽ nhập của Petajico khoảng 200m3 các loại.

Tuy nhiên, tại Biên bản làm việc giữa Petajico Hà Nội và Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An ngày 18/9/2019 ghi nhận: Trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu 57 Vân Trì do Sở Công thương Hà Nội cấp thể hiện thương nhân cung cấp xăng dầu là Doanh nghiệp Tư nhân Huấn Hòa (địa chỉ tại huyện Chợ Mới, Bắc Kạn). 

Như vậy, khi thay đổi tên từ Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An thành tên Công ty TNHH gas An Bình, vẫn đang tồn tại và duy trì hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa với Petajico Hà Nội nhưng không treo đúng biển tên như đã ký với Công ty Petajico Hà Nội. Trên các cột bơm xăng dầu không dán tem, nhận diện nhãn hiệu thương hiệu nhượng quyền thương mại của Petajico Hà Nội (Petrolimex).

Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An đã vi phạm Điều 4, trách nhiệm/nghĩa vụ và quyền hạn, quyền lợi các bên trong Hợp đồng nhượng quyền thương mại số 17 ký ngày 30/5/2016 với Petajico Hà Nội; Điều 23 Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Chỉ được ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu cho một thương nhân đầu mối hoặc một thương nhân phân phối xăng dầu để bán xăng dầu qua cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu, đồng sở hữu… Thương nhân đã ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, không được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu, làm tổng đại lý hoặc đại lý cho thương nhân đầu mối).

Petajico Hà Nội nhấn mạnh: Trường hợp Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An không sửa chữa, thay thế các vi phạm nêu trên trước ngày 30/9/2019, Petajico Hà Nội sẽ có văn bản thông báo tới các ban ngành có liên quan và đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

 

Vị trí cửa hàng xăng dầu 57 phố Vân Trì là đất ở. Ảnh: ND

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD556401 của UBND huyện Đông Anh cấp cho ông Trần Hữu Thanh tại thửa đất số 39a, 40b thuộc tờ bản đồ địa chính xã số 17 thì thửa này có diện tích 185m2 với mục đích sử dụng là đất ở, trên đó đã có nhà ở rộng 80 m2. Tại thời điểm Sở Công thương Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu số 57 Vân Trì, thì mục đích sử dụng đất vẫn đang là đất ở.

Về việc Sở Công thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 483 ngày 10/6/2014 cho Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An với mã số doanh nghiệp là 0103034656, nhưng đến ngày 24/6/2019 Sở này lại cấp Giấy chứng nhận số 760 cho Công ty TNHH gas An Bình (được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Tư nhân Thiên An) với mã số doanh nghiệp là 01011167894, Sở Công thương Hà Nội lý giải: Trước đó, ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An đã có Công văn gửi Sở với nội dung: “Do nguyên nhân chủ quan, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An phương án kinh doanh có sự thay đổi, công ty xin trả lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán kẻ xăng dầu số 483 đã cấp trước đó và xin cấp mới cho Công ty TNHH Gas An Bình như đơn đề nghị cấp theo mẫu số 3 của Sở Công thương Hà Nội”.

Ngày 30/9/2019, tại Công văn 4695 do bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội ký gửi Báo Thanh tra cho rằng, việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 760 ngày 24/6/2019 cho Công ty TNHH Gas An Bình tại số 57 phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh là đúng quy định của pháp luật.

Báo Thanh tra sẽ trở lại khi có thông tin.

Thành Nam – Nam Dũng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica