Viết tiếp bài “Tuỳ tiện thu, chi nhiều tỷ đồng trái quy định”:

Chờ kết luận của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Hải Dương

Cập nhật: 18/06/2019 18:19

(Thanh tra)- Hàng chục tỷ đồng không thu về Kho bạc Nhà nước huyện Bình Giang nhưng Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện đều khẳng định không biết. Chuyện thu, chi tài chính tùy tiện, trái nguyên tắc tại huyện Bình Giang cần sớm được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương làm rõ.

Chờ kết luận của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Hải Dương
Hàng chục tỷ đồng không nộp về Kho bạc Nhà nước huyện Bình Giang. Ảnh: Nhóm PV

Theo đơn gửi nhiều cấp, ngành của tỉnh Hải Dương, trong năm 2017, trên địa bàn huyện có 7 trường hợp giao đất có thu tiền tại xã Hưng Thịnh với tổng số là 9.501.250.000 đồng.

Số tiền này theo quy định của pháp luật thì phải nộp vào tài khoản tạm thu của Phòng Tài chính tại Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, ông Vũ Quang Đáng, lúc này làm Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Giải phóng mặt bằng (GPMB) và ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, thành viên Ban GPMB đã cho nộp vào tài khoản của Ban GPMB huyện tại ngân hàng.

Sau đó, ông Vũ Quang Đáng và Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo chuyển toàn bộ số tiền trên để trả cho các bên thi công san lấp mặt bằng mà không nộp vào Kho bạc Nhà nước để chi và nộp ngân sách theo quy định.

Được biết, ngày 12/2/2019, Hội đồng GPMB huyện Bình Giang đã có giải trình với UBND huyện Bình Giang về việc thu, chi tiền giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền dự án BOT quốc lộ 38 tại xã Hưng Thịnh.

Theo báo cáo, thời gian GPMB kéo dài từ năm 2015 đến năm 2018 do các hộ dân không nhận tiền bồi thường hỗ trợ ngay mà nhận rải rác cùng với nộp tiền giao đất tái định cư. Trong khi đó, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần BOT 38 cấp kinh phí GPMB không kịp thời và còn thiếu, nên Hội đồng đã phải ứng từ tiền thu giao đất tái định cư để chi trả qua hình thức đối trừ khi các hộ nộp tiền sử dụng đất đồng thời nhận tiền bồi thường hỗ trợ.

Tính đến ngày 12/2/2019, số tiền đất đã thu của các hộ dân là 12,7 tỷ đồng, trong đó: Hội đồng GPMB đã đối trừ tiền hỗ trợ bồi thường vào tiền sử dụng đất được giao đất ở và giao đất tái định cư là 5,4 tỷ đồng; Hội đồng GPMB ứng chi trả bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp cho các hộ dân 1,2 tỷ đồng; nộp vào tài khoản tạm thu chờ xử lý của Phòng Tài chính kế hoạch tại Kho bạc Nhà nước huyện là 5,9 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2018 và 1/2/2019.

Theo giải trình của Hội đồng GPMB huyện, Công ty Cổ phần BOT 38 cấp kinh phí GPMB không kịp thời và còn thiếu, nên Hội đồng đã ứng từ tiền thu giao đất tái định cư. Hội đồng GPMB đã làm việc trực tiếp và có văn bản nhiều lần đề nghị Công ty Cổ phần BOT 38 cấp trả kinh phí số tiền 5,4 tỷ đồng về Hội đồng GPMB để nộp trả vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay, Công ty Cổ phần BOT 38 vẫn chưa trả nợ số tiền trên cho huyện.

Trao đối với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch, thành viên Ban GPMB cho biết: “Các nội dung tố cáo đang được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác minh, làm rõ. Việc tố cáo là việc của người tố cáo. Về chức năng của Phòng Tài chính thì chúng tôi chỉ quản lý về ngân sách Nhà nước. Còn Hội đồng GPMB có chủ tài khoản và kế toán của Hội đồng GPMB”.

Phóng viên đặt câu hỏi, thời điểm thu tiền hàng chục tỷ đồng tiền giao đất thì ông Vũ Quang Đáng có trao đổi không? Ông Sơn cho biết: “Không. Cái đó là việc Hội đồng GPMB người ta làm trực tiếp, chứ đại diện Phòng Tài chính chỉ là thành viên của Hội đồng. Chúng tôi không trực tiếp quản lý ngay từ đầu khoản tiền ấy. Sau khi có tiền nộp vào tài khoản chờ xử lý của Phòng Tài chính thì hiện nay vẫn ở phòng Tài chính”.

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, vì sao là thành viên Hội đồng GPMB mà lại không nắm được, ông Sơn lý giải: "Có thể có cuộc họp tôi vắng chẳng hạn. Hàng mấy năm nay họp hành như thế nào không thể nhớ được nên sẽ trao đổi sau".

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang cho biết, liên quan những tố cáo sai phạm Hội đồng GPMB huyện và các cá nhân có liên quan, UBND huyện đang chờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, không bao che, dung túng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica