Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA Cập nhật 08/11/2018 21:13

(Thanh tra)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 -...

Kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi Kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi Cập nhật 02/10/2018 20:18

(Thanh tra)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)...

Điều kiện tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA Điều kiện tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA Cập nhật 29/04/2017 16:18

(Thanh tra) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó quy định điều kiện...

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA Cập nhật 23/06/2016 20:33

(Thanh tra)- Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi yêu cầu các bộ ngành liên quan phải nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu...

Thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi Thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi Cập nhật 07/03/2016 13:27

Sớm ban hành chính sách, cơ chế sử dụng nguồn vốn ODA Sớm ban hành chính sách, cơ chế sử dụng nguồn vốn ODA Cập nhật 22/08/2015 09:23

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi vừa yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành văn bản pháp quy...

trong tổng số: 1 trang
  • Công chức, viên chức gương mẫu thực hiện văn hóa thanh tra
  • Báo Thanh tra đạt giải B Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
  • Lan tỏa tình yêu thương trong ngày hội hiến máu, hiến tạng
  • Báo Thanh tra Điện tử phải thân thiện và thông minh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica