Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngọn đuốc soi đường cách mạng Việt Nam Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngọn đuốc soi đường cách mạng Việt Nam Cập nhật 22/05/2019 18:46

Những tư tưởng, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc lịch sử vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam Ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam Cập nhật 08/05/2012 06:36

(Thanh tra) - 85 năm kể từ sau khi ra đời (năm 1927), những tư tưởng và lý luận mà tác phẩm Ðường Kách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập, luôn luôn có ý nghĩa to lớn đối với Ðảng Cộng sản Việt...

trong tổng số: 1 trang
  • Trao gửi yêu thương
  • Ni sư Diệu Nhân, bậc trung ni hào kiệt
  • Tưng bừng Giải Thể thao Khối thi đua số 7
  • UBND tỉnh Quảng Ngãi phải tiếp tục đối thoại với công dân

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica