Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Giao chỉ tiêu bao phủ BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019-2021 cho địa phương Giao chỉ tiêu bao phủ BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019-2021 cho địa phương Cập nhật 06/04/2019 10:32

(Thanh tra) - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 357/QĐ-BHXH, ngày 02/04/2019 về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021 gửi...

trong tổng số: 1 trang
  • Trao gửi yêu thương
  • Ni sư Diệu Nhân, bậc trung ni hào kiệt
  • Tưng bừng Giải Thể thao Khối thi đua số 7
  • UBND tỉnh Quảng Ngãi phải tiếp tục đối thoại với công dân

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica