Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Nhà báo và đạo đức nghề nghiệp Nhà báo và đạo đức nghề nghiệp Cập nhật 25/06/2012 15:14

(Thanh tra) - Từ khi đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới và mở cửa theo đường lối của Đảng, báo chí đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong việc định hướng dư luận,...

trong tổng số: 1 trang
  • Các cháu học sinh giỏi chính là hiền tài của đất nước
  • Công chức, viên chức gương mẫu thực hiện văn hóa thanh tra
  • Báo Thanh tra đạt giải B Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
  • Lan tỏa tình yêu thương trong ngày hội hiến máu, hiến tạng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica