Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội: Lập hồ sơ vi phạm 2.469 trường hợp

Cập nhật: 28/12/2016 06:43

(Thanh tra) - Ông Nguyễn Việt Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, trong năm 2016, Đội Thanh tra xây dựng các quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 19.138 công trình, lập hồ sơ vi phạm 2.469 trường hợp.

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội: Lập hồ sơ vi phạm 2.469 trường hợp
Đến cuối tháng 12/2016, UBND cấp xã, cấp huyện đã xử lý 1.766 trường hợp. Ảnh: TQ

100% các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đã được lực lượng thanh tra xây dựng thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm, đề xuất biện pháp xử lý và được chuyển đến UBND các cấp để xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 của UBND TP.

Đến cuối tháng 12/2016, UBND cấp xã, cấp huyện đã xử lý 1.766 trường hợp (cưỡng chế phá dỡ 295 trường hợp; tự khắc phục 1.217 trường hợp; hòa giải, bồi thường 3 trường hợp; cấp bổ sung, điều chỉnh giấy phép xây dựng 261 trường hợp); đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 693 trường hợp .

Theo ông Dũng, trong năm 2016, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 1.841 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 29,1 tỷ đồng.

Trong năm 2016, Thanh tra Sở Xây dựng lập hồ sơ vi phạm 2.469 trường hợp. Ảnh: TQ

Trong đó, các Đội Thanh tra xây dựng đã tham mưu chính quyền cấp cơ sở ban hành 1.708 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 15,2 tỷ đồng; Thanh tra Sở trực tiếp ban hành 133 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 13,8 tỷ đồng.

Trong năm 2016, Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện được 19 cuộc thanh tra chuyên ngành, ban hành hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 587,5 triệu đồng; 21 quyết định thu hồi với tổng số tiền trên 4,7 tỷ đồng; 6 quyết định giảm trừ với số tiền trên 2,7 tỷ đồng.

Thực hiện 185 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hạ tầng kỹ thuật, giao thông; kiểm tra, xác minh để giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai; công tác quản lý nhà tái định cư và việc bố trí tái định cư; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng ban hành 89 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng; 3 quyết định thu hồi với số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Tiếp thường xuyên 240 lượt công dân (246 người); tiếp định kỳ của lãnh đạo Sở 12 lượt, tiếp 3 công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.259 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trần Quý

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica