Xuất siêu 2,7 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp trong 4 tháng

Cập nhật: 16/05/2019 08:40

Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu không tăng nhưng cán cân thương mại của các mặt hàng nông lâm thủy sản vẫn thặng dư khoảng 2,7 tỷ USD.

Xuất siêu 2,7 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp trong 4 tháng
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng cao trong những tháng đầu năm 2019.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 12,4 tỷ USD, tương đương so với cùng kỳ, tuy nhiên giá trị xuất siêu của nhóm mặt hàng này vẫn đạt khoảng 2,7 tỷ USD.

Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng như cao su, chè, rau, quả. Tuy nhiên, các mặt hàng gạo, cà phê, sắn và sản phẩm từ sắn giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu.

Trong tháng 4, giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp ước đạt 2,68 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng qua đạt  9,7 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Như vậy, mặc dù kim ngạch xuất khẩu không tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng tính chung 4 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại của các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu vẫn thặng dư khoảng 2,7 tỷ USD.

Theo Minh Long/VOV1


 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica