VICEM: Đồng thuận vượt khó

Cập nhật: 03/01/2017 18:13

(Thanh tra) - Nhờ sự đoàn kết, sự nỗ lực từ trên xuống dưới của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức toàn Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) mà kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 khá khả quan.

VICEM: Đồng thuận vượt khó

Dù còn có những khó khăn khách quan như tốc độ tăng GDP trong nước không đạt mục tiêu đề ra, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng thấp hơn mức tăng của năm 2015; thị trường xi măng cung vượt cầu; thị trường xuất khẩu xi măng, clinker tiếp tục khó khăn do áp lực cạnh tranh với nguồn cung dồi dào và giá rẻ từ các nước Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia; giá đầu vào nguyên/nhiên vật liệu tăng; tỷ giá ngoại tệ biến động ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh… 

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, sự nỗ lực từ trên xuống dưới của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức toàn Tổng Công ty mà kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của VICEM khá khả quan, cụ thể:


Đáng chú ý, trong điều hành sản xuất kinh doanh, VICEM đã xây dựng và ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật mới theo 5 công đoạn và 7 phân đoạn. Triển khai phương án hợp tác đầu tư, sử dụng thạch cao nhân tạo trên cơ sở thực hiện xong phần đề tài nghiên cứu trong sản xuất công nghiệp. Phối hợp với các đối tác đánh giá tính khả thi của phương án sử dụng nhiên liệu thay thế, xây dựng chương trình/lộ trình từng đơn vị trên cơ sở khả thi. Lập báo cáo tài chính hợp nhất toàn VICEM năm 2015 và 6 tháng năm 2016. Phối hợp làm việc với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán tại VICEM theo chương trình của Kiểm toán Nhà nước. Phối hợp làm việc với đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý vốn và việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Lãnh đạo Tổng Công ty VICEM gặp mặt báo chí giới thiệu về kết quả kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Vũ Thanh Thế

Trong năm, Tổng Công ty cũng đã hoàn tất các thủ tục tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty Sông Đà tại Công ty Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long về VICEM. Xây dựng kế hoạch thoái vốn giai đoạn 2016 - 2020 trình Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính. Ban hành quy định/qui trình thực hiện xây dựng và đánh giá hiệu quả công việc (KPI) của khối phòng, ban cơ quan VICEM. Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phương án chuyển xếp lương của VICEM; quy chế lương của khối phòng, ban công ty mẹ - VICEM có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Điểm nổi bật là, số lao động các đơn vị nhìn chung đang có xu hướng giảm nhẹ.  Tổng số lao động của toàn VICEM tính đến hết ngày 31/12/2016 là 15.010 người. Tiền lư­ơng bình quân 11 triệu đồng/người/tháng (bằng 105% so với thực hiện cùng kỳ năm 2015).

Không chỉ quan tâm đến đời sống người lao động, Tổng Công ty còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Năm 2016, toàn VICEM đã đóng góp vào công tác từ thiện xã hội trên 48,9 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, VICEM được giao hỗ trợ huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam xây dựng trường học với tổng số tiền là 14,316 tỷ đồng.

Năm 2017, bên cạnh những cơ hội do tăng trưởng GDP ở mức khoảng 6,7% (so với mức tăng 6,21% của năm 2016), thị trường bất động sản tiếp tục chuyển biến thì ngành Xi măng cũng gặp không ít khó khăn như: Dư cung xi măng cả nước vẫn ở mức gần 10 triệu tấn. Khả năng thị trường xuất khẩu vẫn khó khăn, thị trường Philippines cũng sẽ dần bão hòa và cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu sẽ quyết liệt hơn…

Vì thế, lãnh đạo Tổng Công ty đã đề ra mục tiêu năm 2017 chủ yếu như sau:

TT

Các chỉ tiêu

Đ.V.T

Mục tiêu năm 2017

1

Sản xuất Clinker

1.000 tấn

≥ 18.000

2

Sản xuất Xi măng

1.000 tấn

≥ 22.000

3

Tiêu thụ SP chính

(XM + Clinker)

1.000 tấn

≥ 25.000

4

Doanh thu

Tỷ đồng

≥35.000

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

≥2.000

6

Thu nhập bình quân

đ/người

Tương đương năm 2016

Tin rằng, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Tổng Công ty sẽ lại gặt hái những thành công trong năm 2017 này.

Tố Hoa

 


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica