Kinh tế nửa đầu tháng 10/2018: Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng

Cập nhật: 19/10/2018 15:19

(Thanh tra) - Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2018 (từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2018) đạt 20,32 tỷ USD, giảm 2,1% (tương ứng giảm 443 triệu USD) so với nửa cuối tháng 9/2018.

Kinh tế nửa đầu tháng 10/2018: Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng
Kinh tế nửa đầu tháng 10/2018: Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng. Ảnh: QT

Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2018 đạt 10,18 tỷ USD, giảm 6,2% (tương ứng giảm 667 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2018. 

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2018, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 189,6 tỷ USD, tăng 15,6% (tương ứng tăng 25,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2018 đạt 10,14 tỷ USD, tăng 2,3% (tương ứng tăng 224 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2018.

Tính đến hết ngày 15/10/2018, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 183,27 tỷ USD, tăng12,1% (tương ứng tăng 19,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, tính từ ​đầu năm đến hết ngày 15/10/2018 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 372,87 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 45,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. 

Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2018 có mức thặng dư 39 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2018 tiếp tục thặng dư với mức 6,33 tỷ USD.

TQ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica