Phó Thủ tướng:

Chính quyền quan tâm, hợp tác xã sẽ có “đất” để “diễn”

Cập nhật: 30/09/2019 22:21

(Thanh tra)- Giai đoạn 2003 - 2018, cả nước thành lập mới được 10.973 hợp tác xã (HTX) phi nông nghiệp, tuy nhiên vẫn phát triển chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng…

Chính quyền quan tâm, hợp tác xã sẽ có “đất” để “diễn”
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW. Ảnh: HG

Ngày 30/9, diễn ra hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Đây là lần đầu tiên cả nước triển khai tổng kết, đánh giá về hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp sau khi có Nghị quyết 13, là bước quan trọng tiến tới tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương trong phát triển kinh tế tập thể nói chung.

Mỗi năm thành lập mới 300 HTX

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, hiện nay, HTX đã trở thành mắc xích quan trọng trong thực hiện liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản, là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng cho hay, những năm qua, kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã có sự phát triển cả về lượng và chất, hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển mới.

Giai đoạn 2003 - 2018, cả nước thành lập mới được 10.973 HTX phi nông nghiệp, bình quân mỗi năm thành lập mới 300 HTX; đồng thời đã giải thể 6.483 HTX. Tổng số HTX phi nông nghiệp đến cuối năm 2018 là 8.744 HTX, gấp hơn 2 lần năm 2003 và chiếm tỷ trọng 39% tổng số HTX cả nước.

“Tổ chức sản xuất, kinh doanh của HTX phi nông nghiệp đa dạng ngành nghề, chủ yếu đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh tập trung, cung ứng phần lớn dịch vụ đầu vào và đầu ra cho thành viên, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nhân lực và năng lực quản trị”, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam thông tin.

Đáng chú ý, số lượng HTX phi nông nghiệp vẫn có xu hướng tăng trong các lĩnh vực. Nhiều mô hình kinh tế tập thể trong khu vực phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả, có thể kể đến như HTX Song Long (Hà Nội), HTX Đoàn Kết (Thái Bình), HTX Dệt xuất khẩu Phú Cát (Phú Thọ).

Chưa tương xứng với tiềm năng

Tuy nhiên, theo đánh giá, kinh tế tập thể, HTX nói chung và HTX phi nông nghiệp nói riêng vẫn phát triển chưa tương xứng tiềm năng. Số lượng HTX nhiều nhưng đa phần là manh mún, nhỏ lẻ chưa đúng với xu hướng ở các nước khác và tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “HTX là hợp sức hợp vốn”.

Phó Thủ tướng chỉ ra, kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp trong tổng sản phẩm xã hội, chưa đủ sức đảm nhiệm tốt vai trò cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế.

Nhiều tổ hợp tác phi nông nghiệp chưa đăng ký hoạt động cho nên không được thống kê theo dõi đầy đủ. Trong khi, các bộ, ngành chức năng cũng chưa theo dõi hoạt động của loại hình này.

Thêm vào đó, một số HTX tổ chức hoạt động chưa phù hợp với qui định của Luật HTX, mang hình thức doanh nghiệp gia đình hoặc gặp khó khăn trong chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp do liên quan đến các thủ tục pháp lý, tài sản. Còn nhiều HTX hoạt động kém hiệu quả.

Cần xây dựng cơ chế đặc thù cho HTX phi nông nghiệp

Nêu lên thực tế, ở đâu cấp ủy, chính quyền quan tâm thì ở đó các chủ thể kinh tế thị trường, trong đó có HTX và tổ hợp tác có “đất” để “diễn”, Phó Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành tiếp tục đánh giá các chính sách đất đai, tín dụng, cơ sở hạ tầng, tiếp cận thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ,… tạo ra sức bật mới cho các HTX và các thành viên.

Cùng với đó, kiện toàn, tổ chức lại bộ máy quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX, tạo sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trong quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX nói chung và kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp nói riêng như hiện nay.

Với các địa phương, theo lãnh đạo Chính phủ, cần xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển HTX phi nông nghiệp mà địa phương có tiềm năng, lợi thế; ưu tiên thực hiện hiệu quả một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho HTX lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thì đề nghị, Liên minh HTX làm tốt vai trò dẫn dắt, thúc đẩy các HTX, nhất là mô hình HTX kiểu mới, khẳng định vai trò là cầu nối cho sự phát triển, trao đổi hàng hóa công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu lao động, đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới…

Mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 130.000 tổ hợp tác, 15.000 HTX và Liên hiệp HTX, thu hút 5 triệu thành viên và tạo việc làm cho 3 triệu lao động thường xuyên; đến 2030 có 260.000 tổ hợp tác; 25.000 HTX và Liên hiệp HTX; thu hút 8 triệu thành viên và tạo việc làm cho 4,5 triệu lao động thường xuyên.

100% cán bộ quản trị điều hành HTX được đào tạo và có năng lực quản trị, các thành viên và người lao động được phổ biến kiến thức và đào tạo nghề; vốn điều lệ và tổng tài sản tăng bình quân 10%/năm; tốc độ đổi mới công nghệ bình quân là 20%/năm; tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả từ 80% trở lên.


Hương Giang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica