Chính phủ phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Macau

Cập nhật: 28/08/2018 20:19

Chính phủ vừa phê duyệt "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macau của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập."

Chính phủ phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Macau
Ảnh minh họa. (Nguồn: Investopedia)
Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phía Việt Nam và phía Macao tổ chức triển khai Hiệp định. 

Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục đối ngoại, công bố và lưu chiểu Hiệp định theo quy định.

Theo TTXVN/VIETNAM+

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica