Tổng cục Thuế: Kiến nghị xử lý trên 13.536 tỷ đồng

Cập nhật: 18/06/2019 12:47

(Thanh tra)- Con số trên được lãnh đạo Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính công bố tại buổi họp báo chuyên đề về công tác quản lý thuế 5 tháng đầu năm 2019, do Tổng cục Thuế vừa tổ chức.

Tổng cục Thuế: Kiến nghị xử lý trên 13.536 tỷ đồng
Ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Trần Quý

Ông Lê Văn Hải, Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền hỗ trợ - Tổng cục Thuế cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 26,07% kế hoạch năm 2019 (22.714 doanh nghiệp (DN)/87.141 DN); kiểm tra được 138.364 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 13.536,21 tỷ đồng, bằng 113,13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 4.045,27 tỷ đồng; giảm khấu trừ 670,48 tỷ đồng; giảm lỗ 8.820,45 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách 2.122,58 tỷ đồng, đạt 52,47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 80 DN có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 491,92 tỷ đồng; giảm lỗ 947,24 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4,87 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.131,06 tỷ đồng.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) 1.875 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn 8.061 tỷ đồng. Tổng số tiền truy hoàn và phạt là 55,5 tỷ đồng (trong đó, truy hoàn 40,1 tỷ đồng, phạt 15,5 tỷ đồng).

Tiếp tục tổng hợp, phân tính cơ cấu nợ thuế, phân loại nợ, xác định nguyên nhân nợ tăng; đánh giá kết quả thực hiện đôn đốc thu nợ và CCN (không hiểu chữ viết tắt này) hàng tháng của toàn ngành Thuế và danh sách DN nợ thuế mà Tổng cục Thuế đã thông báo cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện.

Công tác quản lý nợ thuế, đến thời điểm 31/5/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 13.390 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 34,5% (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018) nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ 10.246 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 3.144 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 508.608 tỷ đồng, đạt 43,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019. Ảnh: Trần Quý

 

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 23.371 tỷ đồng, bằng 52,4% so với dự toán, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng ước đạt 4,9 triệu tấn, bằng 47% dự toán, bằng 98% cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 485.236 tỷ đồng, bằng 43,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018… So với dự toán, có 11/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 43%). 

Số thu ngân sách Trung ương lũy kế 5 tháng năm 2019 ước đạt 235.000 tỷ đồng, bằng 41,5% dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 273.608 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Theo ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 được Quốc hội, Chính phủ giao, ngành Thuế đã tích cực thực hiện theo kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính.

“Với kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm 2019, trong những tháng còn lại, ngành Thuế sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu đã được Quốc hội và Chính phủ giao” - ông Tuấn cho biết.

Được biết, dự toán thu NSNN năm 2019 được Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Thuế là 1.168.100 tỷ đồng, bằng 101,8% so với ước thực hiện năm 2018.

Trong đó, thu dầu thô là 44.600 tỷ đồng, bằng 67,5% so với ước thực hiện năm 2018. Trên cơ sở sản lượng thanh toán dự kiến là 10.432 nghìn tấn, giá thanh toán dự kiến là 65 USD/thùng; thu nội địa là 1.123.500 tỷ đồng, bằng 103,9% so với thực hiện năm 2018. Nếu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, xổ số kiến thiết là 949.500 tỷ đồng, bằng 113,4% so với thực hiện năm 2018.

Trần Quý

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica