Thuế Thái Nguyên thu ngân sách 5 tháng đạt 4.760 tỷ đồng

Cập nhật: 11/06/2019 17:00

(Thanh tra)- Báo cáo kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, tháng 5, đơn vị thu đạt 847 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm đơn vị thu đạt 4.760 tỷ đồng, bằng 41% dự toán tỉnh giao, tăng 9% (so với cùng kỳ thực hiện).

Báo cáo của Cục Thuế Thái Nguyên cũng cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu thu chính trên địa bàn đều có số nộp ngân sách tăng trưởng khá so với cùng kỳ thực hiện.

Cụ thể, khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương nộp đạt 491 tỷ đồng, bằng 53% dự toán năm, tăng 24%; khối doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp đạt 24,3 tỷ đồng, bằng 49% dự toán năm, tăng 27%; thu từ lệ phí trước bạ đạt 207 tỷ đồng, bằng 56% dự toán năm, tăng 27%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 126 tỷ đồng, bằng 84% dự toán năm, tăng 6%...

Bên cạnh đó, có 9/12 chi cục thuế trực thuộc có số thu đạt và vượt tiến độ dự toán được giao. Nếu trừ tiền sử dụng đất, thì có 8/12 chi cục thuế trực thuộc có số thu đạt và vượt so với tiến độ dự toán được giao.

Đề cập đến nhiệm vụ công tác thuế những tháng tới, báo cáo của Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, đơn vị tiếp tục triển khai các công việc tổ chức sáp nhập, hợp nhất các chi cục thuế theo Quyết định số 796/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế trực thuộc cục thuế.

Thực hiện đề án thành lập tổ chức đảng các chi cục thuế trực thuộc đảng bộ cục thuế và các tổ chức đoàn thể trực thuộc huyện, thành phố, thị xã chuyển sang trực thuộc các tổ chức đoàn thể của cục thuế hoàn thành trong tháng 6 và bắt đầu ổn định hoạt động từ 1/7/2019.

Đồng thời, cục thuế giám sát chặt chẽ các nguồn thu chủ yếu để chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đảm bảo phấn đấu hoàn thành tiến độ thu ngân sách bình quân 6 tháng đầu năm 2019 các cấp lãnh đạo đề ra.

Văn Tuấn - Hồng Thái

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica