Thu hút FDI năm 2016 đạt 24.372,7 triệu USD

Cập nhật: 29/12/2016 15:07

(Thanh tra) - Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2016 đạt 24.372,7 triệu USD, tăng 7,1% so với năm 2015.

Thu hút FDI năm 2016 đạt 24.372,7 triệu USD
Thu hút FDI năm 2016 đạt 24.372,7 triệu USD. Ảnh: TQ

Tính đến ngày 26/12/2016, cả nước thu hút được 2.556 dự án FDI cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 15.182,3 triệu USD, tăng 27% về số dự án và giảm 2,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. 

Bên cạnh đó, có 1.225 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 5.765,1 triệu USD, tăng 50,5% về số dự án và giảm 19,7% về vốn tăng thêm. 

Trong năm 2016 có 2.547 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần (với tỷ lệ vốn lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) với tổng vốn đầu tư 3.425,3 triệu USD. 

Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong năm 2016 đạt 24.372,7 triệu USD, tăng 7,1% so với năm trước. 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2016 ước đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015, đạt mức giải ngân vốn FDI cao nhất từ trước đến nay.

Trần Quý

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica