Nhiều thách thức mới trong quản lý thuế

Cập nhật: 09/05/2019 18:31

(Thanh tra)- Ngày 9/5, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội thảo quốc tế về “Quản lý Thuế và vai trò của Kiểm toán Nhà nước” nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán, trong đó tập trung vào lĩnh vực kiểm toán công tác quản lý thuế.

Nhiều thách thức mới trong quản lý thuế

Hội thảo lần này có sự tham dự của hơn 200 đại biểu từ các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Đào Xuân Tiên nhấn mạnh, kiểm toán công tác quản lý thuế đã được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong các cuộc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Kết quả kiểm toán cho thấy mức độ vi phạm pháp luật thuế còn cao, diễn ra ở hầu hết các địa phương và các loại hình doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay, chất lượng kiểm toán thuế vẫn bị ảnh hưởng bởi việc như chưa chú trọng phân tích, đánh giá hiệu quả công tác thu thuế. Phạm vi kiểm toán tuân thủ nghĩa vụ thuế còn hạn chế. Mẫu chọn kiểm toán thuế nhỏ so với tổng số người nộp thuế và thời gian kiểm toán ngắn.

“Kinh nghiệm của kiểm toán viên còn hạn chế đối với loại hình kinh doanh đa dạng và có xu hướng phát triển công nghệ cao”, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước đề cập.

“Do đó một trong những trọng tâm của hội thảo lần này là trao đổi, chia sẻ những bài học kinh nghiệm quốc tế trong kiểm toán công tác quản lý thuế của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như vai trò của cơ quan kiểm toán, nhất là kinh nghiệm từ những cơ quan Kiểm toán Nhà nước có uy tín, kinh nghiệm”, ông Tiên cho biết.

Đồng quan điểm với Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, bà Belinda Young, thành viên Diễn đàn Thuế toán cầu ACCA, Chủ tịch Nhóm công tác thuế ACCA Singapore cho biết, trong môi trường kinh doanh toàn cầu và thay đổi không ngừng của công nghệ như sự phát triển của công nghệ đồng tiền ảo và mã hoá, các môi trường kinh doanh mới đã xoá mờ sự khác biệt giữ các hình thức truyền thống, và thách thức những đặc điểm cơ bản của việc xác định nghĩa vụ thuế”.

Bà Belinda Young chia sẻ, “các quốc gia cần cân nhắc kỹ lưỡng những hàm ý quốc tế và công nghệ khi xây dựng và hoàn thiện chính sách, quản lý thuế, từ đó đáp ứng điều kiện của từng quốc gia. Việc học hỏi kinh nghiệm và phối hợp trong nước giữa các cơ quan có chức năng quản lý thuế, cũng như ngoài nước để đảm bảo hệ thống thuế dẫn đáp ứng những thay đổi của hình thái kinh doanh, xác định được bản chất thực của hoạt động kinh tế khi xác định nghĩa vụ thuế là vô cùng quan trọng”.

Tại hội thảo, đại diện cơ quan Kiểm toán Nhà nước cùng các đại biểu tập trung làm rõ về: Thực trạng quản lý thuế hiện nay và những ảnh hưởng của tình trạng gian lận thuế, trốn thuế đến ngân sách quốc gia và kỷ luật, kỷ cương của nền tài chính quốc gia; vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách, góp phần vào việc minh bạch, bền vững nên tài chính quốc gia; vấn đề lý luận về cơ sở pháp lý của Kiểm toán Nhà nước trong kiểm toán công tác quản lý thuế, trong đó có nội dung kiểm tra, đối chiếu thuế đối với các thành phần ngoài quốc doanh; chia sẻ các bài học, kinh nghiệm quốc tế về quản lý thuế và vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong lĩnh vực kiểm toán công tác quản lý thuế; vướng mắc, bất cập đối với cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan quản lý thuế và các cơ quan hữu quan khác và vấn đề hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực thuế.

Hoàng Long

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica