Chi cục Thuế huyện Can Lộc (Hà Tĩnh):

Nhiều giải pháp nhằm tăng thu ngân sách

Cập nhật: 13/01/2019 20:48

(Thanh tra)- Năm 2019, ngành Thuế huyện Can Lộc được HĐND huyện giao kế hoạch thu ngân sách 132,4 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch này, ngay từ những ngày đầu năm, Chi cục Thuế huyện Can Lộc đã đã triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm tạo bước “chạy đà” vững chắc…

Nhiều giải pháp nhằm tăng thu ngân sách
Năm 2018, ngành Thuế huyện Can Lộc đạt 118% so với chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Ảnh: P. Tường

Công tác tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp tự giác, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế được Chi cục Thuế huyện Can Lộc xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế.

Để làm tốt công tác này, Chi cục Thuế huyện Can Lộc đã quán triệt cán bộ, công chức ngành Thuế phải tăng cường công tác rà soát các địa bàn, các hộ kinh doanh để xây dựng hồ sơ thuế và niêm yết công khai theo quy định. Cùng với đó là sự lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế đến từng người dân, doanh nghiệp.

Năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn huyện Can Lộc đạt hơn 147 tỷ đồng, đạt 118% so với kế hoạch được HĐND huyện giao. Đó là nỗ lực lớn của ngành Thuế, cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ thuế luôn được niêm yết công khai, minh bạch tại Chi cục Thuế huyện Can Lộc. Ảnh: P. Tường
Thu hồi nợ thuế cũng là nhiệm vụ được Chi cục Thuế huyện Can Lộc quan tâm thực hiện. Để thực hiện nhiệm vụ này, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp như vận động, đốc thúc… Đối với những trường hợp cố tình dây dưa, chây ỳ thì kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Trong năm 2018, Chi cục Thuế huyện Can Lộc đã tiến hành cưỡng chế 2 doanh nghiệp, thu về hơn 670 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị đã ban hành 751 quyết định cưỡng chế. Trong đó, có 744 quyết định cưỡng chế qua tài khoản và 7 quyết định đình chỉ hóa đơn.

Ông Phạm Quốc Dũng - Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Can Lộc khẳng định: “Việc cưỡng chế nợ thuế thì không thể tránh khỏi đụng chạm, các doanh nghiệp bị cưỡng chế cũng có những phản ứng thiếu thiện chí. Vì mục tiêu phát triển chung, chúng tôi quán triệt với đội ngũ thực hiện công tác cưỡng chế là cần phải công minh, kiên quyết trên tinh thần tôn trọng pháp luật, không để tình cảm làm ảnh hưởng đến công vụ”.

Cùng với việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ thì Chi cục Thuế huyện Can Lộc cũng tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan như ngân hàng, kho bạc Nhà nước… để thực hiện một cách có hiệu quả nhất công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Phạm Tường

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica