Nhiều doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ

Cập nhật: 08/11/2019 17:30

(Thanh tra) - Bộ Tài chính vừa có Báo cáo số 12839/BTC-TCDN về việc tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp (DN) năm 2018 gửi Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ
Năm 2018, Tổng Công ty Lương thực miền Nam lỗ 1.834,4 tỷ đồng. Ảnh: TQ

Báo cáo cho thấy, nhiều DN ngập trong thua lỗ nợ nần, đáng chú ý, có DN lỗ đến hơn nghìn tỷ đồng, có 21 DN mất an toàn tài chính (8 DN do các bộ, ngành quản lý, 13 DN do các địa phương quản lý), 11 DN được đánh giá có dấu hiệu mất an toàn về tài chính (5 DN do các bộ ngành quản lý, 6 DN do các địa phương quản lý).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ở khối các bộ, cơ quan ngang bộ có 143 DN 100% vốn Nhà nước. Tổng doanh thu của 143 DN là 743.706 tỷ đồng. Số nộp ngân sách của 143 DN là 105.313 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế của 143 DN là 87.843 tỷ đồng. Có 134 đơn vị kinh doanh có lãi. 9 đơn vị kinh doanh thua lỗ.

Ví dụ như Tổng Công ty Cà phê Việt Nam lỗ 125,9 tỷ đồng, Tổng Công ty 15 lỗ 67,15 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long lỗ 22,50 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV NXB Lao động - Xã hội lỗ 4 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Hà Thành lỗ 1,02 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp lỗ 1,42 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV XNK Nông sản thực phẩm lỗ 3,06 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Tài liệu và KHTW lỗ 1,02 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể dục thể thao lỗ 0,3 tỷ đồng…

Trong số 143 DN có 52 đơn vị được chủ sở hữu đánh giá an toàn về tài chính. 8 đơn vị được đánh giá là mất an toàn về tài chính bao gồm: Tổng Công ty 15, Công ty TNHH MTV NXB Lao động - Xã hội, Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long, Công ty TNHH MTV XNK Nông sản thực phẩm, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Tài liệu và KHTW và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể dục thể thao.

5 đơn vị được chủ sở hữu đánh giá là có dấu hiệu mất an toàn về tài chính bao gồm: Tổng Công ty Thái Sơn, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng Công ty Thành An, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thế giới. Các đơn vị còn lại chưa được chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá.

Tình hình này cũng không mấy khá hơn ở khối DN có vốn Nhà nước. Tổng hợp của Bộ Tài chính cho thấy, trong 66 DN có vốn Nhà nước thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, có tổng doanh thu năm 2018 là 354.674 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 27.354 tỷ đồng. Số nộp ngân sách là 29.819 tỷ đồng.

Có 48 DN kinh doanh có lãi; 7 đơn vị kinh doanh thua lỗ bao gồm: Tổng Công ty Lương thực miền Nam lỗ 1.834,4 tỷ đồng, Tổng Công ty Sông Hồng - CTCP lỗ 376,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) lỗ 349,88 tỷ đồng, Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP lỗ 163 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô 3-2 lỗ 15 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền hình Viễn thông VN (VTVBroadcom) lỗ 4,1 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xây lắp Tây Hồ lỗ 2,48 tỷ đồng. Còn lại 11 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng không báo cáo lãi, lỗ.

Đối với các DN 100% vốn Nhà nước do địa phương quản lý. Trên cơ sở báo cáo của 62/63 UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính tổng hợp số liệu của 352 DN Nhà nước cho thấy: Tổng doanh thu năm 2018 của 352 DN là 181.035 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế là 18.476 tỷ đồng, số nộp ngân sách là 43.694 tỷ đồng.

Trong số 352 DN, có 249 DN được đánh giá an toàn về tài chính, 6 DN được đánh giá có dấu hiệu mất an toàn về tài chính: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lục Nam, Công ty TNHH MTV sản xuất kinh doanh TH Krông Ana, Công ty Cà phê Đức Lập, Công ty TNHH MTV Nam Nung, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ, Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương;

13 DN được đánh giá là mất an toàn về tài chính: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, Công ty TNHH MTV Thủy nông Cao Bằng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, Công ty TNHH Thủy điện huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh, Cty TNHH MTV Thủy lợi Nam, Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản TTH, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết, Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao, Nông trường Sông Hậu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hưng Yên; Các đơn vị còn lại chưa được chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá.

Có 33 đơn vị kinh doanh lỗ, tổng số lỗ năm 2018 của 33 đơn vị là 97.722 tỷ đồng; trong đó, các tỉnh có nhiều DN kinh doanh lỗ: Đắc Lắk (7/17 DN), Nghệ An (4/19 DN), Đắc Nông (3/12 DN).

 Trần Quý

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica