Ngành Thuế hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu

Cập nhật: 26/01/2020 12:07

(Thanh tra)- Bên thềm năm mới, ngành Thuế đã hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019. Chia sẻ niềm vui này với Báo Thanh tra, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh đến các giải pháp sẽ thực hiện trong năm 2020 để góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngành Thuế hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu
Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn. Ảnh: Ban Mai

+ Ngay từ đầu năm, lãnh đạo ngành Thuế đã khẳng định sẽ tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2019 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 1.168.100 tỷ đồng. Xin ông cho biết, đến nay, kết quả thực hiện của ngành Thuế ra sao?

- Nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) mà Chính phủ giao cho ngành Thuế là 1.168.100 tỷ đồng, nếu không kể khoản thu từ dầu thô và tiền sử dụng đất thì tăng ở mức khá cao so với cùng kỳ.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngay từ đầu năm và trong suốt cả năm 2019, cơ quan Thuế các cấp đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp quản lý thu như: Ngay sau khi kết thúc năm 2018, cơ quan thuế các cấp đã rà soát toàn bộ nguồn thu tại từng địa bàn để giao chỉ tiêu phấn đấu cao (tăng 7,9% so với dự toán); giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đạt 19% số người nộp thuế; rà soát, chốt số nợ đến ngày 31/12/2018 để giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2019 đến từng đơn vị quản lý thu chi tiết đến từng công chức quản lý theo từng tháng, mục tiêu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2019, thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2018 chuyển sang.

Trong suốt cả năm 2019, đã chỉ đạo thường xuyên, liên tục cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, quản lý chặt chẽ người nộp thuế, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật, tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra...

Theo đó, tiến độ thực hiện dự toán thu NSNN qua từng tháng trong năm 2019 luôn đạt khá, các DN nộp thuế đầy đủ, kịp thời, không để nộp dồn vào những tháng cuối năm, góp phần giúp Bộ Tài chính, Chính phủ chủ động trong điều hành NSNN năm 2019.

Đến nay, kết thúc năm 2019, số thu NSNN do cơ quan thuế quản lý vượt khoảng 7,6% dự toán Quốc hội giao. Điểm nổi bật trong công tác thu NSNN năm 2019 là cơ quan thuế hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu bao gồm dự toán pháp lệnh, nhiệm vụ thu ngân sách Trung ương và là năm đầu tiên có số địa phương hoàn thành dự toán ở mức cao nhất.

+  Xin ông cho biết kết quả thực hiện triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả của ngành Thuế trong thời gian qua?

- Việc triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế trong thời gian qua theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; đối với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống thuế thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế, sự quyết liệt chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; nhất định sẽ thành công và mang lại hiệu quả cao.

Kết quả, Tổng cục Thuế đã thực hiện nghiêm việc không tổ chức cấp phòng trong vụ thuộc Tổng cục, giảm 27 phòng và tương đương thuộc các vụ.

Tổng cục Thuế trân trọng cảm ơn Báo Thanh tra trong nhiều năm qua đã tích cực thông tin, tuyên truyền về chính sách thuế của Đảng và Nhà nước và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, phối hợp của Quý báo để công tác quản lý thu thuế của Nhà nước được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Sau khi triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cấp Phòng, Chi cục Thuế và các Đội thuế theo mô hình tổ chức bộ máy mới thì đã giảm 62 phòng và 211 Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố; giảm 1.792 Đội Thuế thuộc Chi cục Thuế cấp huyện.

Ngày 4/12/2019, Tổng cục Thuế đã có Tờ trình Bộ số 265/TTr-TCT trình Bộ phê duyệt đề án và ban hành Quyết định hợp nhất Chi cục Thuế khu vực đối với 10 Cục Thuế: Bạc Liêu; Bắc Ninh; Đà Nẵng; Đồng Tháp; Hà Nam; Tuyên Quang; Thanh Hóa; Long An; Ninh Thuận; Khánh Hòa. Theo đó, sẽ hợp nhất 32 Chi cục Thuế trực thuộc 10 Cục Thuế để thành lập 16 Chi cục Thuế khu vực, giảm 16 Chi cục Thuế, giảm số Chi cục thuế cả nước từ 500 Chi cục thuế xuống còn 484 Chi cục Thuế.

Thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế đang tiếp tục đôn đốc, rà soát, thẩm định Đề án đối với trên 30 Cục Thuế để trình Bộ ban hành các quyết định hợp nhất Chi cục Thuế khu vực Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đảm bảo theo lộ trình Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và đạt mục tiêu tổng số Chi cục Thuế giảm 291/711 Chi cục Thuế, số Chi cục Thuế còn lại trong cả nước là 420 Chi cục Thuế.

+ Năm 2019, ngành Thuế đặt mục tiêu đảm bảo thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế (so với năm 2018 mục tiêu là 18%) và phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra cao hơn năm trước. Đến nay, kết quả thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Tính đến hết tháng 11 năm 2019, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 82.340 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt  93,87% kế hoạch năm 2019 (82.340 DN/87.718 DN), kiểm tra được 433.173 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế.

Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 51.114,25 tỷ đồng, bằng 108,39% so với cùng kỳ 2018. Cụ thể: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.769,43 tỷ đồng, bằng 89,3% so với cùng kỳ năm 2018; giảm khấu trừ là 2.161,45 tỷ đồng bằng 117,51% so với cùng kỳ năm 2018; giảm lỗ là 35.183,36 tỷ đồng bằng 117,68% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 9.340,29 tỷ đồng đạt 69,38% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 111,68% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thực hiện những giải pháp gì, thưa ông?

- Ngành Thuế sẽ triển khai các giải pháp như sau:

Thứ nhất, tập trung  nguồn nhân lực tối đa cho công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tổ chức, quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, bộ phận, đoàn, đội có chức năng thanh tra, kiểm tra có biện pháp thanh tra, kiểm tra chống thất thu, nợ đọng thuế, chống chuyển giá, trốn thuế.

Thứ hai, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra. Đối với các trường hợp chồng chéo trong kế hoạch thanh tra thuộc ngành thuế thực hiện theo đúng nguyên tắc và thẩm quyền được quy định tại Điều 15, Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính.

Thứ ba, nâng cao năng lực cho công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, quy trình thanh tra, kiểm tra thuế.

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra.

+ Năm 2020 là năm cuối cùng trong việc thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ, xin ông cho biết, ngành Thuế đã đề ra các phương hướng và giải pháp gì để đóng góp vào việc thực hiện dấu mốc quan trọng này?

- Toàn ngành Thuế tập trung, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán thu năm 2020 Quốc hội, Chính phủ giao để góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN theo kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm 2016-2020 với mục tiêu huy động thu NSNN đạt 23,5% GDP, thu từ thuế, phí đạt 21% GDP.

Hoàn thiện các văn bản quy định và hướng dẫn Luật Quản lý thuế (sửa đổi) nhằm tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho việc triển khai kịp thời khi Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các Luật Thuế, Luật Quản lý thuế, Nghị định của Chính phủ về hóa đơn điện tử và các văn bản quy định các khoản thu NSNN khác…

Thường xuyên đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cho người nộp thuế, tạo điều kiện cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển giá, thu hồi nợ thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế, đảm bảo tính công bằng và ý thức tuân thủ pháp luật thuế.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông, chúc ông và ngành Thuế một năm mới nhiều thành công mới!    

Ban Mai (Thực hiện)

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica